Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
hl3-2017 Trgovec Java 0/100Prekoračen čas (TLE) 11. maj '17 @ 20:27

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 3/3 36,898 MiB 0,000 s OK
#2 3/3 38,270 MiB 0,000 s OK
#3 3/3 36,375 MiB 0,000 s OK
#4 3/3 39,094 MiB 0,000 s OK
#5 0/3 30,215 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#6 3/3 35,313 MiB 0,000 s OK
#7 3/3 30,375 MiB 0,000 s OK
#8 3/3 40,180 MiB 0,000 s OK
#9 3/3 40,359 MiB 0,000 s OK
#10 3/3 36,316 MiB 0,000 s OK
#11 0/3 42,953 MiB 3,249 s Prekoračen čas
#12 0/3 38,672 MiB 3,213 s Prekoračen čas
#13 0/3 43,168 MiB 3,155 s Prekoračen čas
#14 0/3 39,078 MiB 3,237 s Prekoračen čas
#15 0/3 42,500 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#16 0/3 41,410 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#17 0/3 44,309 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#18 0/3 45,391 MiB 1,237 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#19 0/3 45,531 MiB 3,273 s Prekoračen čas
#20 3/3 76,023 MiB 0,882 s OK
#21 0/4 118,406 MiB 3,171 s Prekoračen čas
#22 0/4 129,258 MiB 3,188 s Prekoračen čas
#23 0/4 124,547 MiB 3,211 s Prekoračen čas
#24 0/4 127,680 MiB 3,233 s Prekoračen čas
#25 0/4 127,406 MiB 3,236 s Prekoračen čas
#26 0/4 122,609 MiB 3,204 s Prekoračen čas
#27 0/4 125,629 MiB 3,177 s Prekoračen čas
#28 0/4 124,109 MiB 3,173 s Prekoračen čas
#29 0/4 124,156 MiB 3,279 s Prekoračen čas
#30 0/4 125,215 MiB 3,156 s Prekoračen čas

Ocenjevani program (neki.java):
import java.util.*;
public class neki {
	
		public static class Kraj{
		  int stPovezav;
		  int konec = -1;
		  boolean uporaba = false;
		  int povezave[];
		  boolean beenThere[];

		  public Kraj(int stPovezav_){
		    stPovezav = stPovezav_;
		    povezave = new int[stPovezav_];
		    beenThere = new boolean[stPovezav_];
		  }
		}

		public static int rek(Kraj objekti[], int i, int stKrajev){
		  i--;
		  objekti[i].uporaba = true;
		  for(int k= 0; k < objekti[i].stPovezav;k++){
		    if(!objekti[i].beenThere[k]){
		      objekti[i].beenThere[k]=true;
		      objekti[i].konec=rek(objekti, objekti[i].povezave[k], stKrajev);
		      objekti[i].beenThere[k] = false;
		      if(objekti[i].konec==1) return 1;
		    }
		  }
		  if(objekti[i].konec==0){
		    objekti[i].uporaba = false;
		    return 0;
		  }
		  if(objekti[i].konec == -1){
		    for(int k = 0; k < stKrajev;k++){
		      if(!objekti[k].uporaba){
		        objekti[i].uporaba = false;
		        return 0;
		      }
		    }
		  }
		  return 1;
		}
	
	public static void main(String[] args){
		Scanner vnos = new Scanner(System.in);
		int data[] = new int[3];
		for(int i = 0; i < 3; i++)data[i] = vnos.nextInt();
		Kraj kraji[] = new Kraj[data[0]];
		int povezavaCount[] = new int[data[0]];
		int povezave[][] = new int[data[1]][2];
		for(int i = 0; i < data[1]; i++){
			int povezava[] = new int[2];
			povezava[0] = vnos.nextInt();
			povezava[1] = vnos.nextInt();
			povezave[i] = povezava;
			povezavaCount[povezava[0]- 1]++;
		}
		for(int i = 0; i < data[0]; i++){
			kraji[i] = new Kraj(povezavaCount[i]);
		}
		int povezavaCount2[] = new int[data[0]];
		for(int i = 0; i < data[0]; i++){
			for(int j = 0; j < data[1]; j++){
				if (povezave[j][0] == i+1){
					kraji[i].povezave[povezavaCount2[i]] = povezave[j][1];
					povezavaCount2[i]++;
				}
			}
		}
		
		System.out.println((rek(kraji, data[2], data[0]) == 1)? "DA" : "NE");
	}
}