Igra v kvadru

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 5 s
  • Spomin: 256 MB
Avtor:
  • UPM

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Pavel se rad igra tole igrico: Predstavlja si kvader velikosti A × B × C. V mislih se postavi na neko polje v tem kvadru (začetni položaj), nato pa precej časa meče igralno kocko. Glede na to, koliko pik pade na kocki, naredi ustrezen premik: 1 – v levo (vedno za eno enoto), 6 – v desno, 2 – naprej, 5 – nazaj, 3 – navzdol, 4 – navzgor. Premike, pri katerih bi “padel ven” iz kvadra, ignorira, saj mora skozi celoten potek igre ostati v notranjosti kvadra.

Karel ga je nekaj časa opazoval pri tem početju. Pavel mu ni nikoli izdal začetnega položaja; zaupal mu je zgolj velikost kvadra. Karel je opazil, da se včasih dá iz zaporedja metov kocke ugotoviti, na katerem polju se igra konča. Včasih sta možni dve takšni polji, spet drugič jih je lahko ogromno. Napiši program, ki bo izračunal, na koliko različnih poljih lahko Pavel zaključi igro, če poznaš velikost kvadra in zaporedje metov kocke (pri čemer začetni položaj ni znan).

Vhodni podatki

V prvi vrstici je celo število N (1 ≤ N ≤ 50) – število testnih primerov. Za vsak testni primer sledita po dve vrstici.

Prva vrstica testnega primera vsebuje tri s presledkom ločena cela števila: A, B in C (1 ≤ A, B, C ≤ 10^{5}). A je širina kvadra (levo-desno), B je dolžina kvadra (naprej-nazaj), C pa je višina kvadra (gor-dol). Druga vrstica vsebuje niz dolg kvečjemu 10^{5} znakov, ki predstavlja zaporedje metov kocke. V tem nizu nastopajo samo števke od ‘1’ do ‘6’.

Izhodni podatki

Za vsak testni primer izpiši po eno vrstico, ki vsebuje eno samo celo število – število različnih polj, na katerih lahko Pavel zaključi igro.

Primer

Vhod

3
4 4 4
513153531513
3 3 3
11663422552255
10 12 13
65435123566543221123435261424563

Izhod

1
2
640
Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task