Šteljo in Darjo

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 1 s
  • Spomin: 128 MB
Avtor:
  • Anonymous
  • UPM 2011

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Šteljo se je odločil, da bo zgradil leseno barako za svojega osla Darja. Postavil je barako, vendar je naletel na težavo. Darjo ima ksilofobijo (tudi dendrofobija, angl. xylophobia; strah pred lesenimi predmeti in gozdovi) in noče v barako. Zato mora Šteljo barako (z vrati vred) prebarvati tako zunaj kot znotraj. Ker Darja daje tudi defenestrafobija (angl. defenestraphobia; strah pred okni), baraka nima oken. Strehe in tal (baraka nima poda) Šteljo ne bo barval, debelina desk pa je zanemarljiva. Šteljo se je odpravil v trgovino, kjer bo kupil barvo. Pomagajte mu pri izračunu potrebnega števila litrskih kantic z barvo. Za barvanje enega kvadratnega metra Šteljo potrebuje 0,\!06 litra barve.

Vhodni podatki

V prvi vrstici je celo število n, tj. število testnih primerov. Sledi n vrstic, od katerih vsaka vsebuje po en testni primer. Vrstica s testnim primerov vsebuje tri cela števila, ki so ločena s presledki, in sicer dimenzije barake: s (širina), d (dolžina) in v (višina) barake v metrih. Tloris barake ima obliko pravokotnika.

Omejitve vhodnih podatkov

  • 1 \leq n \leq 500
  • 1 \leq s, d, v \leq 20

Izhodni podatki

Za vsako barako izpišite najmanjše število kantic z barvo, ki jih mora Šteljo kupiti, da bo lahko prebarval barako.

Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task