Kvadrat števil

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 2 s
  • Spomin: 256 MB
Avtor:
  • Janez Brank
  • UPM 2018

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Danih je n^2 celih števil (pri tem je n neko liho število). Radi bi jih razporedili v kvadrat n \times n, pri čemer mora za vsako vrstico in za vsak stolpec veljati naslednja omejitev: Največje število v tej vrstici oz. stolpcu mora biti tisto na sredi, ko pa se premikamo stran od njega in se bližamo kakšnemu od robov, se morajo števila pri tem ves čas le zmanjševati ali ostajati enaka, nikoli pa se ne smejo povečati.

Naloga

Napišite program, ki prebere podatke o številih in izpiše primeren kvadrat v skladu z gornjimi omejitvami. Če je možnih več razporeditev, ki ustrezajo omejitvam, je vseeno, katero od njih izpišete.

Vhodni podatki

V prvi vrstici je naravno število n, sledi pa še n^2 vrstic, ki podajajo števila, ki jih morate razporediti v kvadrat.

Omejitve vhodnih podatkov

  • Število n je liho število, za katero velja 3 \le n \le 99.
  • Števila, ki jih morate razporediti v kvadrat, so cela števila, po absolutni vrednosti pa so \le 10^6.

Izhodni podatki

Izpišite primeren kvadrat, ki ga tvori n vrstic, v vsaki od teh pa naj bo n števil, ločenih s po enim presledkom.

Primer

Vhod

3
70
72
80
75
70
999
75
69
75

Izhod

70 75 72
80 999 75
69 75 70 
Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task