Tabela

Osnovne informacije

Omejitve
 • Čas: 2 s
 • Spomin: 256 MB
Avtor:
 • Maks Kolman
 • UPM 2018

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Vaš šef je ugotovil, da lahko podjetje nekaj malega prihrani, če neha plačevati licence za draga orodja za urejanje tabel. Preden ste začeli iskati primerno prosto programje, vas je že zadolžil, da napišete program, ki v lepi obliki na ekran izriše tabelo s podatki.

Naloga

Napišite program, ki prebere format tabele in njene podatke ter jo izriše. Tabela ima C stolpcev in R vrstic, vsak stolpec pa je s presledki poravnan levo ('L') ali desno ('R'). Med stolpci narišite črto z znakom '|', ki naj na obeh straneh meji na presledek. Vse vrstice izrisane tabele morajo biti enako dolge.

Vhodni podatki

V prvi vrstici se nahajata celi števili R in C. V drugi vrstici je C znakov 'L' ali 'R'. Če je na i-tem mestu 'R', naj bo i-ti stolpec poravnan desno, če pa je na i-tem mestu 'L', naj bo stolpec poravnan levo. Nato sledi še R vrstic. Vsaka vrstica vsebuje z vejicami ločene nize znakov, ki pripadajo celicam te vrstice.

Omejitve vhodnih podatkov

 • 1 \leq R \leq 100
 • 1 \leq C \leq 100
 • V vsaki celici tabele bo vsaj en in največ 100 znakov.
 • Dovoljeni znaki so številke ter male in velike črke angleške abecede.

Izhodni podatki

Izpišite najožjo tabelo z vsemi podatki in pravilno poravnavo stolpcev.

Primeri

Vhod

2 3
LRL
Miha,10000,EUR
Aleksander,10,BTC

Izhod

Miha    | 10000 | EUR
Aleksander |  10 | BTC

Vhod

3 2
RR
Bozicek,25
Miklavz,6
DedekMraz,31

Izhod

 Bozicek | 25
 Miklavz | 6
DedekMraz | 31
Tip: Log in to
 • submit and test your solution
 • post or read questions and answers about this task