Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
kjejenovictk-2018 Zaletavanje Python 3 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 19. apr '18 @ 17:17

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/14 8,500 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 24, in <module>
  for avto1, lokacija1 in avtomobili.iteritems():
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'iteritems'
#2 0/14 8,574 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 24, in <module>
  for avto1, lokacija1 in avtomobili.iteritems():
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'iteritems'
#3 0/14 8,492 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 24, in <module>
  for avto1, lokacija1 in avtomobili.iteritems():
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'iteritems'
#4 0/14 8,668 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 24, in <module>
  for avto1, lokacija1 in avtomobili.iteritems():
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'iteritems'
#5 0/14 8,590 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 24, in <module>
  for avto1, lokacija1 in avtomobili.iteritems():
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'iteritems'
#6 0/15 8,609 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 24, in <module>
  for avto1, lokacija1 in avtomobili.iteritems():
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'iteritems'
#7 0/15 8,684 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 24, in <module>
  for avto1, lokacija1 in avtomobili.iteritems():
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'iteritems'

Ocenjevani program (zaletavanje.py):
import sys

vrstice = sys.stdin.readlines()

# with open("test","r") as f:
#   vrstice = f.readlines()

N, W, H = list(map(int, vrstice[0].strip().split(" ")))

vrstice = vrstice[1:]

avtomobili = {}
smeri = {}
koncniAvtomobili = [[] for i in range(N)]

for n in range(len(vrstice)):
  temp = vrstice[n].split(" ")
  #gor true, desno false
  smeri[n] = True if temp[0] == "G" else False
  avtomobili[n] = [int(temp[1]), int(temp[2])]

while len(avtomobili) > 0:
  pregledani = set()
  for avto1, lokacija1 in avtomobili.iteritems():
    for avto2, lokacija2 in avtomobili.iteritems():
      if (avto2, avto1) in pregledani:
        continue
      if lokacija1 == lokacija2 and avto1 != avto2:
        smeri[avto1] = not smeri[avto1]
        smeri[avto2] = not smeri[avto2]
      pregledani.add((avto1, avto2))
  odstranjeni = []
  for avto1, lokacija1 in avtomobili.iteritems():
    if smeri[avto1]:
      lokacija1[1] += 1
    else:
      lokacija1[0] += 1
    if lokacija1[1] > H or lokacija1[0] > W:
      koncniAvtomobili[avto1] = avtomobili[avto1]
      if smeri[avto1]:
        koncniAvtomobili[avto1][1] -= 1
      else:
        koncniAvtomobili[avto1][0] -= 1
      odstranjeni.append(avto1)
  for i in odstranjeni:
    del avtomobili[i]

for i in koncniAvtomobili:
  print("{} {}".format(i[0], i[1]))