Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
snajper Nič nas ne sme presenetiti! Java 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 19. apr '18 @ 17:42

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 34,715 MiB 0,000 s OK
#2 0/12 74,414 MiB 0,963 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
ALAAAARHM
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
Pravilen izhod:
​NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
#3 12/12 33,449 MiB 0,000 s OK
#4 0/12 161,242 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Nnnp.main(Nnnp.java:54)
#5 13/13 37,926 MiB 0,000 s OK
#6 0/13 158,777 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Nnnp.main(Nnnp.java:54)
#7 0/13 158,785 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Nnnp.main(Nnnp.java:54)
#8 0/13 159,844 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Nnnp.main(Nnnp.java:54)

Ocenjevani program (Nnnp.java):
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Scanner;

/**
 * Created by snajper on 4/19/18.
 */
public class Nnnp {
  private static final int POVEZAN = 1;
  private static final int NEPOVEZAN = 8;

  private static int n, q;
  private static int[][] matrika;

  private static Mesto[] mesta;
  private static Cesta[] ceste;

  private static HashSet<Integer> visited = new HashSet<>();

  private static class Cesta {
    final int a, b;
    Cesta(final int a, final int b) {
      this.a = a;
      this.b = b;
    }
  }

  private static class Mesto {
    final int index;
    final ArrayList<Mesto> povezanaMesta = new ArrayList<>();
    final ArrayList<Cesta> povezaneCeste = new ArrayList<>();

    Mesto(final int index) {
      this.index = index;
    }
  }

  public static void main(final String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    /*try {
      in = new Scanner(new File("./data/nnnp/00.in"));
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }*/


    // reading
    n = in.nextInt(); // st. mest
    q = in.nextInt(); // st. scenarijev

    matrika = new int[n][n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      matrika[i][i] = NEPOVEZAN;
    }

    mesta = new Mesto[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      mesta[i] = new Mesto(i);
    }

    ceste = new Cesta[n-1];
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
      final int a = in.nextInt() - 1;
      final int b = in.nextInt() - 1;
      ceste[i] = new Cesta(a, b);
      matrika[a][b] = POVEZAN;
      matrika[b][a] = POVEZAN;

      mesta[a].povezanaMesta.add(mesta[b]);
      mesta[b].povezanaMesta.add(mesta[a]);

      mesta[a].povezaneCeste.add(ceste[i]);
      mesta[b].povezaneCeste.add(ceste[i]);
    }    // work
    for (int i = 0; i < q; i++) {
      final int n_upornikov = in.nextInt();
      final int[] mesta_uporniki = new int[n_upornikov];
      for (int j = 0; j < n_upornikov; j++) {
        mesta_uporniki[j] = in.nextInt() - 1;
      }

      if (jeAlarm(mesta_uporniki)) {
        System.out.println("ALAAAARHM");
      } else {
        System.out.println("NASLEDNJI");
      }
    }

    in.close();    /*for (int x = 0; x < n; x++) {
      for (int y = 0; y < n; y++) {
        System.out.print(matrika[x][y] + " ");
      }
      System.out.println();
    }*/
  }

  private static boolean jeAlarm(final int[] mesta_uporniki) {
    if (mesta_uporniki.length <= 1) {
      return true;
    }
    for (int i_upornik_od = 0; i_upornik_od < mesta_uporniki.length; i_upornik_od++) {
      for (int i_upornik_do = i_upornik_od + 1; i_upornik_do < mesta_uporniki.length; i_upornik_do++) {
        visited.clear();
        if (!jePovezan(mesta_uporniki[i_upornik_od], mesta_uporniki[i_upornik_do], mesta_uporniki)) {
          return false;
        }
      }
    }
    return true;
  }

  private static boolean jePovezan(final int i_mesta_od, final int i_mesta_do, final int[] mesta_uporniki) {
    if (visited.contains(i_mesta_od)) {
      return false;
    }
    visited.add(i_mesta_od);

    if (matrika[i_mesta_od][i_mesta_do] == POVEZAN) {
      return true;
    }
    for (final Mesto povezanoMesto : mesta[i_mesta_od].povezanaMesta) {
      if (contains(mesta_uporniki, povezanoMesto.index)) {
        if (jePovezan(povezanoMesto.index, i_mesta_do, mesta_uporniki)) {
          matrika[i_mesta_od][i_mesta_do] = POVEZAN;
          matrika[i_mesta_do][i_mesta_od] = POVEZAN;
          return true;
        }
      }
    }
    matrika[i_mesta_od][i_mesta_do] = NEPOVEZAN;
    matrika[i_mesta_do][i_mesta_od] = NEPOVEZAN;
    return false;
  }

  private static boolean contains(final int[] array, final int value) {
    /*for (int i : array) {
      if (i == value) {
        return true;
      }
    }*/
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (array[i] == value) {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }
}