Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
DMT2018 Nič nas ne sme presenetiti! Java 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 19. apr '18 @ 17:42

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 36,859 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 77,563 MiB 0,979 s OK
#3 12/12 37,828 MiB 0,000 s OK
#4 0/12 140,129 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at NNNP.main(NNNP.java:8)
#5 13/13 36,531 MiB 0,000 s OK
#6 0/13 138,543 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at NNNP.main(NNNP.java:8)
#7 0/13 143,395 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at NNNP.main(NNNP.java:8)
#8 0/13 138,688 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at NNNP.main(NNNP.java:8)

Ocenjevani program (NNNP.java):
import java.util.*;

public class NNNP {
	public static void main (String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int n = sc.nextInt();
		int scenariji = sc.nextInt();
		boolean[][] povezave = new boolean[n][n];
		
		int prvo, drugo;
		
		//polnjenje tabele
		for (int i=0; i<n-1; i++) {
			prvo = sc.nextInt();
			drugo = sc.nextInt();
			povezave[prvo-1][drugo-1] = true;
			povezave[drugo-1][prvo-1] = true;
		}

		for (int i=0; i<scenariji; i++) {
			int stUpornikov = sc.nextInt();
			int[] tabelaUpornikov = new int[stUpornikov];

			for (int j=0; j<stUpornikov; j++) {
				tabelaUpornikov[j] = sc.nextInt();
			}
			
			if (analizirajScenarij(povezave, tabelaUpornikov)) {
				System.out.println("ALAAAARHM");
			}

			else {
				System.out.println("NASLEDNJI");
			}
		}
	}

	public static boolean analizirajScenarij(boolean[][] matrika, int[] uporniki) {
		int stUpornikov = uporniki.length;
		int stevecPovezav = 0;

		for (int i=0; i<stUpornikov; i++) {
			for (int j=0; j<stUpornikov; j++) {
				if (matrika[uporniki[i]-1][uporniki[j]-1]) {
					stevecPovezav++;
				}
			}
		}

		return stevecPovezav == 2*(stUpornikov-1);
	}
}