Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
pridnerozice-2018 Nič nas ne sme presenetiti! Java 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 19. apr '18 @ 17:50

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 31,785 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 78,547 MiB 1,518 s OK
#3 12/12 33,148 MiB 0,000 s OK
#4 0/12 161,793 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Nic.main(source.java:9)
#5 13/13 38,359 MiB 0,000 s OK
#6 0/13 158,836 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Nic.main(source.java:9)
#7 0/13 161,855 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Nic.main(source.java:9)
#8 0/13 160,660 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Nic.main(source.java:9)

Ocenjevani program (Nic.java):
import java.util.*;

class Nic{
  public static void main(String[] args){

    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int n = sc.nextInt();
    int q = sc.nextInt();
    int[][] array = new int[n + 1][n + 1];

    for(int i = 0; i < n - 1; i++) {
      int a = sc.nextInt();
      int b = sc.nextInt();

      array[a][b] = 1;
      array[b][a] = 1;
    }
    for(int i = 0; i < q; i++) {
      int stMest = sc.nextInt();
      int[][] mesta = new int[stMest][2];
      for(int j = 0; j < stMest; j++) {
        mesta[j][0] = sc.nextInt();
      }
      mesta[0][1] = 1;
      List<Integer> vrsta = new ArrayList<Integer>();
      vrsta.add(mesta[0][0]);
      int st = 1;
      while (!vrsta.isEmpty()) {
        int trenutnoMesto = vrsta.get(0);
        vrsta.remove(0);
        for(int j = 0; j < stMest; j++) {
          int mesto2 = mesta[j][0];
          if(array[trenutnoMesto][mesto2] == 1) {
            if(mesta[j][1] != 1) {
              vrsta.add(mesta[j][0]);
              mesta[j][1] = 1;
              st++;
            }
          }
        }
      }
      if(st == stMest) System.out.println("ALAAAARHM");
      else System.out.println("NASLEDNJI");
    }
  }
}