Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ayy-2018 Zaletavanje C++ 100/100OK 19. apr '18 @ 18:00

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 14/14 3,035 MiB 0,004 s OK
#2 14/14 3,035 MiB 0,000 s OK
#3 14/14 3,180 MiB 0,004 s OK
#4 14/14 3,043 MiB 0,000 s OK
#5 14/14 3,184 MiB 0,001 s OK
#6 15/15 3,184 MiB 0,000 s OK
#7 15/15 3,211 MiB 0,007 s OK

Ocenjevani program (zaletava.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>


using namespace std;

struct avto{
  int index;
  char smer;
  int X;
  int Y;

};

struct trki{
  int prvi;
  int drugi;
  int pot;
};

bool cmp(const trki& a, const trki& b){
  return a.pot < b.pot;
}

int main()
{
  int st_avt, sirina, visina;
  bool nadaljuj = true, trk = false;  cin >> st_avt >> sirina >> visina;


  vector<avto> polje;
  vector<avto> poljeNov;
  vector<trki> poljeT;
  avto nov;
  trki novT;

  for(int i = 0; i < st_avt; i++){
    cin >> nov.smer >> nov.X >> nov.Y;
    nov.index = i;
    polje.push_back(nov);
  }

  poljeNov = polje;
  int g, d;

  for(int i = 0; i < st_avt; i++){
    for(int j = i + 1; j < st_avt; j++){
      if(polje[i].smer != polje[j].smer){
          g = polje[i].smer == 'G' ? i : j;
          d = polje[i].smer == 'G' ? j : i;
          if(polje[g].Y < polje[d].Y && polje[d].Y - polje[g].Y == polje[g].X - polje[d].X){
            novT.prvi = i;
            novT.drugi = j;
            novT.pot = polje[d].Y - polje[g].Y;
            poljeT.push_back(novT);
          }
      }
    }
  }

  sort(poljeT.begin(), poljeT.end(), cmp);

  for(int a = 0; a < st_avt ; a++){
    if(poljeNov[a].smer == 'G'){
      poljeNov[a].Y = visina;
    }else{
      poljeNov[a].X = sirina;
    }
  }

  int a, b, tempx, tempy;

  for(int i = 0; i < poljeT.size(); i++){
    a = poljeT[i].prvi;
    b = poljeT[i].drugi;

    tempx = poljeNov[a].X;
    tempy = poljeNov[a].Y;

    poljeNov[a].X = poljeNov[b].X;
    poljeNov[a].Y = poljeNov[b].Y;
    poljeNov[b].X = tempx;
    poljeNov[b].Y = tempy;

    for(int j = i + 1; j < poljeT.size(); j++){
      if(poljeT[j].prvi == a)
        poljeT[j].prvi = b;
      else if(poljeT[j].prvi == b)
        poljeT[j].prvi = a;


      if(poljeT[j].drugi == a)
        poljeT[j].drugi = b;
      else if(poljeT[j].drugi == b)
        poljeT[j].drugi = a;
    }


  }

  for(int i = 0; i < poljeNov.size(); i++)
    cout << poljeNov[i].X << " " << poljeNov[i].Y << endl;

  return 0;
}