Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
pokosimo-2018 Nič nas ne sme presenetiti! C++ 0/100Prekoračen čas (TLE) 19. apr '18 @ 18:16

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 2,590 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 2,738 MiB 0,027 s OK
#3 12/12 2,609 MiB 0,004 s OK
#4 12/12 8,352 MiB 0,168 s OK
#5 13/13 2,613 MiB 0,000 s OK
#6 13/13 8,195 MiB 1,349 s OK
#7 0/13 8,297 MiB 4,490 s Prekoračen čas
#8 0/13 8,719 MiB 4,569 s Prekoračen čas

Ocenjevani program (nnnp.cpp):
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <queue>

using namespace std;

int main() {
  int mesta, scen;
  scanf("%d %d", &mesta, &scen);
  vector< vector<int> > tab(mesta+1, vector<int>());
  for(int i=0; i<mesta-1; ++i) {
    int a, b;
    scanf("%d %d", &a, &b);
    tab[a].push_back(b);
    tab[b].push_back(a);
  }
  for(int i=0; i<scen; ++i) {
    int st, stevec = 0;
    scanf("%d", &st);
    vector<int> tabmest(mesta+1, -1);
    int a;
    for(int j=0; j<st; ++j) {
      scanf("%d", &a);
      tabmest[a] = 0;
    }
    queue<int> q;
    q.push(a);
    tabmest[a] = 1;
    stevec++;
    while(!q.empty() && stevec < st) {
      int x = q.front();
      q.pop();
      for(int j=0; j<tab[x].size(); ++j) {
        if(tabmest[tab[x][j]] == 0) {
          stevec++;
          tabmest[tab[x][j]] = 1;
          q.push(tab[x][j]);
        }
      }
    }
    if(stevec == st) printf("ALAAAARHM\n");
    else printf("NASLEDNJI\n");
  }
  return 0;
}