Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
muzik-2018 Puzzle Python 3 100/100OK 19. apr '18 @ 18:24

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 10/10 8,430 MiB 0,000 s OK
#2 10/10 8,336 MiB 0,000 s OK
#3 10/10 8,324 MiB 0,000 s OK
#4 10/10 8,422 MiB 0,000 s OK
#5 10/10 8,332 MiB 0,000 s OK
#6 10/10 8,422 MiB 0,000 s OK
#7 10/10 8,398 MiB 0,000 s OK
#8 10/10 8,324 MiB 0,000 s OK
#9 10/10 8,348 MiB 0,000 s OK
#10 10/10 8,422 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (puzle.py):
import sys

#sys.stdin = open("mesta.in")

inp = sys.stdin.readline

N = 9

data = [inp().strip() for j in range(N)]

def rotate(sl, ro):
  return sl[ro:] + sl[:ro]

def all_rot(sl):
  for j in range(4):
    yield rotate(sl, j), j

def izberi_sliko(mask=[0 for _ in range(N)]):
  for i in range(len(data)):
    if mask[i]:
      continue
    sl = data[i]
    for ro in range(0,4):
      tren = rotate(sl, ro), ro, i
      yield tren

def correct(mask, crka: str, ind:int):
  for j in range(N):
    if j in mask:
      continue
    if crka.islower():
      if crka.upper() in data[j]:
        for temp, ro in all_rot(data[j]):
          if temp[ind] == crka.upper():
            yield temp, ro, j
    else:
      if crka.lower() in data[j]:
        for temp, ro in all_rot(data[j]):
          if temp[ind] == crka.lower():
            yield temp, ro, j


def solve_line3(mask, g1, g2, g3):
  for sl, ro, i in correct(mask, g1, 1):
    # prvo mamo
    # izberemo drugo
    for sl2, ro2, i2 in correct(mask + [i], sl[2], 0):
      if sl2[1].islower():
        if sl2[1].upper() != g2:
          continue
      else:
        if sl2[1].lower() != g2:
          continue
      for sl3, ro3, i3 in correct(mask + [i, i2], sl2[2], 0):
        if sl3[1].islower():
          if sl3[1].upper() != g3:
            continue
        else:
          if sl3[1].lower() != g3:
            continue
        return [(sl, ro, i), (sl2, ro2, i2), (sl3, ro3, i3)]

def solve_line(mask, g1, g2, g3):
  for sl, ro, i in correct(mask, g1, 1):
    # prvo mamo
    # izberemo drugo
    for sl2, ro2, i2 in correct(mask + [i], sl[2], 0):
      if sl2[1].islower():
        if sl2[1].upper() != g2:
          continue
      else:
        if sl2[1].lower() != g2:
          continue
      for sl3, ro3, i3 in correct(mask + [i, i2], sl2[2], 0):
        if sl3[1].islower():
          if sl3[1].upper() != g3:
            continue
        else:
          if sl3[1].lower() != g3:
            continue
        rtr = solve_line3(mask + [i, i2, i3],sl[3],sl2[3],sl3[3])
        if rtr:
          yield [(sl, ro, i), (sl2, ro2, i2), (sl3, ro3, i3)] + rtrfor sl, ro, i in izberi_sliko():
  # prvo mamo
  # izberemo drugo

  for sl2, ro2, i2 in correct([i], sl[2], 0):
    for sl3, ro3, i3 in correct([i,i2], sl2[2], 0):
      for neki in solve_line([i, i2, i3], sl[3],sl2[3],sl3[3]):
        # Prva vrstica
        print(" " + sl[1] + " " + sl2[1] + " " + sl3[1] + " ")
        print(sl[0] + " " + sl[2] + sl2[0] + " " + sl2[2] + sl3[0] + " " + sl3[2])
        print(" " + sl[3] + " " + sl2[3] + " " + sl3[3] + " ")
        (sl, *_), (sl2, *_), (sl3, *_) = neki[:3]
        print(" " + sl[1] + " " + sl2[1] + " " + sl3[1] + " ")
        print(sl[0] + " " + sl[2] + sl2[0] + " " + sl2[2] + sl3[0] + " " + sl3[2])
        print(" " + sl[3] + " " + sl2[3] + " " + sl3[3] + " ")
        (sl, *_), (sl2, *_), (sl3, *_) = neki[3:]
        print(" " + sl[1] + " " + sl2[1] + " " + sl3[1] + " ")
        print(sl[0] + " " + sl[2] + sl2[0] + " " + sl2[2] + sl3[0] + " " + sl3[2])
        print(" " + sl[3] + " " + sl2[3] + " " + sl3[3] + " ")
        sys.exit(0)