Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jayzcrew-2018 Zaletavanje Python 3 100/100OK 19. apr '18 @ 18:35

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 14/14 8,668 MiB 0,000 s OK
#2 14/14 8,594 MiB 0,000 s OK
#3 14/14 8,496 MiB 0,000 s OK
#4 14/14 8,688 MiB 0,000 s OK
#5 14/14 8,605 MiB 0,000 s OK
#6 15/15 8,570 MiB 0,000 s OK
#7 15/15 8,539 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (hitnrun.py):
N,W,H = list(map(int, input().strip().split()))

cars = []

for k in range(N):
  S,X,Y = input().strip().split()
  cars.append((k, S,int(X),int(Y)))

diags = dict()

for k,S,x,y in cars:
  d = x+y
  if d not in diags:
    diags[d] = []
  diags[d].append((k,S,x,y))
#
# for e in diags:
#   print(e, diags[e])


def solve(diag, W, H):
  cars = []
  for k,S,x,y in diag:
    cars.append([x,y,k,S])
  cars.sort(reverse=True)

  finish = []
  zaleteli_smo_se = 0
  for i in range(len(cars)):
    if cars[0] != False:
      x, y, k, S = cars[i]
      if S == 'D':
        finish.append((k, W, y))
      else:
        j = i+1
        while j < len(cars):
          if cars[j][0] != False:
            if cars[j][3] == "D":
              finish.append((k,W,cars[j][1]))
              prejsn = j
              while j-1 > i:
                if cars[j][0] != False:
                  cars[j][3] = cars[prejsn][3]
                  prejsn = j
                j-=1
          j+=1
  return finish


def solve2(diag, W, H):
  cars = []

  for k,S,x,y in diag:
    cars.append([x,y,k,S])
  cars.sort(reverse=True)

  finish = []

  while len(cars) > 0:
    while len(cars) > 0 and cars[0][3] == 'D':
      x,y,k,S = cars[0]
      finish.append([k,W,y])
      cars = cars[1:]
    while len(cars) > 0 and cars[-1][3] == 'G':
      x,y,k,S = cars[-1]
      finish.append([k,x,H])
      cars = cars[:-1]

    if len(cars) == 0:
      break

    mintime = 10**12

    for i in range(len(cars) - 1):
      if cars[i][3] == 'G' and cars[i+1][3] == 'D':
        mintime = min(mintime, cars[i+1][1] - cars[i][1])

    # Izvedemo zamik

    for i in range(len(cars)):
      x,y,k,S = cars[i]
      if S == 'G':
        cars[i] = [x,y+mintime,k,S]
      else:
        cars[i] = [x+mintime,y,k,S]

    for i in range(len(cars) - 1):
      if cars[i][0] == cars[i+1][0]:
        cars[i][3] = 'D'
        cars[i+1][3] = 'G'

  return finishend = []for d in diags:
  res = solve2(diags[d],W,H)
  end.extend(res)

end.sort()
for k,x,y in end:
  print(x,y)