Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
snajper Zaletavanje Java 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 19. apr '18 @ 18:44

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/14 36,070 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​- - - - - - - - - 
- - - 8 - - - - - 
- - 4 - - - - - - 
- - - - - - - 2 - 
- 6 - - - - - - 1 
Pravilen izhod:
​8 4
8 7
4 7
2 7
8 3
#2 0/14 40,035 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​- - - - - - - - 
- - - - 4 - - - 
- - 3 - - 2 1 - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
Pravilen izhod:
​7 7
7 8
7 7
5 9
7 9
#3 0/14 35,895 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​- - 4 - - - - - 
6 - - - - - - 11 
- 15 13 - - 8 9 - 
- - - - 3 - - 14 
- - 2 1 - - - - 
Pravilen izhod:
​3 7
2 7
4 7
7 7
7 5
#4 0/14 42,789 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​- - - - - - - - - - - - 64 - - - - - - - - 
- - 63 - - - 27 - - - - - - - - - - - - - - 
41 11 - - 12 - - - - - - - - - - - - - 14 - - 
- - - - - - 39 - - - - - 42 - - - - 23 - - - 
- - - - - - 51 - - - - - - - - - - - - 22 - 
Pravilen izhod:
​3 30
15 30
15 30
20 16
18 30
#5 0/14 75,188 MiB 0,000 s Prekoračen čas
#6 0/15 34,953 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Zalet.main(Zalet.java:34)
#7 0/15 33,953 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Zalet.main(Zalet.java:34)

Ocenjevani program (Zalet.java):
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashSet;
import java.util.Scanner;

/**
 * Created by snajper on 4/19/18.
 */
public class Zalet {

  private static final int GOR = -1;
  private static final int DESNO = 1;

  private static final int DIR = 0;
  private static final int X = 1;
  private static final int Y = 2;


  public static void main(final String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    /*try {
      in = new Scanner(new File("./data/zalet.in"));
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }*/

    final int n = in.nextInt();
    final int w = in.nextInt();
    final int h = in.nextInt();
    int endPosCount = 0;

    int[][] avto = new int[n][3];
    ArrayList<Integer>[][] polje = new ArrayList[w+1][h+1];
    for (int x = 0; x <= w; x++) {
      for (int y = 0; y <= h; y++) {
        polje[x][y] = new ArrayList<>();
      }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if(in.next().charAt(0) == 'G') {
        avto[i][DIR] = GOR;
      } else {
        avto[i][DIR] = DESNO;
      }

      final int x = in.nextInt();
      final int y = in.nextInt();
      avto[i][X] = x;
      avto[i][Y] = y;

      polje[x][y].add(i);
    }


    while(true) {
      printPolje(polje, w, h);

      for (int i = 0; i < n; i++) {
        polje_remove(polje, avto[i], i);

        if(avto[i][DIR] == DESNO) {
          avto[i][X]++;
        } else {
          avto[i][Y]++;
        }


        if(avto[i][X] == w + 1) {
          avto[i][X] = w;
        }
        if(avto[i][Y] == h + 1) {
          avto[i][Y] = h;
        }

        polje_add(polje, avto[i], i);
      }

      for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = i+1; j < n; j++) {
          if(avto[i][X] == avto[j][X] && avto[i][Y] == avto[j][Y]) {
            if(avto[i][DIR] != avto[j][DIR]) {
              avto[i][DIR] = flip(avto[i][DIR]);
              avto[j][DIR] = flip(avto[j][DIR]);
            }
          }
        }
      }
      endPosCount = 0;
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        if(avto[i][DIR] == GOR && avto[i][Y] == h ||
            avto[i][DIR] == DESNO && avto[i][X] == w) {
          endPosCount += 1;
        }
      }

      if(endPosCount == n) {
        break;
      }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println(avto[i][X] + " " + avto[i][Y]);
    }
  }

  private static int flip(int dir) {
    if(dir == GOR) {
      return DESNO;
    } else {
      return GOR;
    }
  }

  private static void printPolje(ArrayList<Integer>[][] polje, int w, int h) {
    for (int y = h; y >= 0; y--) {
      for (int x = 0; x <= w; x++) {
        final ArrayList<Integer> avti = polje[x][y];
        if (avti.isEmpty()) {
          System.out.print("- ");
        } else {
          System.out.print((avti.get(0) + 1) + " ");
        }
      }
      System.out.println();
    }
    System.out.println();
  }

  private static void polje_add(ArrayList<Integer>[][] polje, int[] avto, int i) {
    final int x = avto[X];
    final int y = avto[Y];
    polje[x][y].add(i);
  }

  private static void polje_remove(ArrayList<Integer>[][] polje, int[] avto, int i) {
    final int x = avto[X];
    final int y = avto[Y];
    polje[x][y].remove(Integer.valueOf(i));
  }
}