Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
kjejenovictk-2018 Nič nas ne sme presenetiti! Python 3 100/100OK 19. apr '18 @ 18:54

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 8,504 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 9,258 MiB 0,000 s OK
#3 12/12 8,609 MiB 0,000 s OK
#4 12/12 50,938 MiB 0,970 s OK
#5 13/13 8,582 MiB 0,000 s OK
#6 13/13 41,934 MiB 0,618 s OK
#7 13/13 43,418 MiB 1,139 s OK
#8 13/13 44,711 MiB 1,011 s OK

Ocenjevani program (NNNP.py):
import sys

vrstice = sys.stdin.readlines()

#with open("test","r") as f:
#  vrstice = f.readlines()

n, q = list(map(int, vrstice[0].strip().split(" ")))

poti = vrstice[1:n]
scenariji = vrstice[n:]

povezave = {}

for pot in poti:
  pot = list(map(int, pot.strip().split(" ")))
  if pot[0] not in povezave:
    povezave[pot[0]] = [pot[1]]
  else:
    povezave[pot[0]].append(pot[1])
  if pot[1] not in povezave:
    povezave[pot[1]] = [pot[0]]
  else:
    povezave[pot[1]].append(pot[0])

def najdi(jaz, uporniki):
  uporniki.remove(jaz)
  if len(uporniki) == 0:
    return uporniki
  for povezava in povezave[jaz]:
    if povezava in uporniki:
      uporniki = najdi(povezava, uporniki)

  return uporniki

for scenarij in scenariji:
  scenarij = list(map(int, scenarij.strip().split(" ")))
  uporniki = set(scenarij[1:])
  uporniki = najdi(scenarij[-1], uporniki)
  if len(uporniki) == 0:
    print("ALAAAARHM")
  else:
    print("NASLEDNJI")