Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
marko Nič nas ne sme presenetiti! C++ 0/100Prekoračen čas (TLE) 19. apr '18 @ 19:08

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 3,125 MiB 0,000 s OK
#2 0/12 3,129 MiB 0,010 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​ALAAAARHM
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
#3 0/12 3,207 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​ALAAAARHM
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
<<<EOF>>>
#4 0/12 4,449 MiB 4,523 s Prekoračen čas
#5 0/13 3,125 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​ALAAAARHM
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
#6 0/13 3,914 MiB 4,542 s Prekoračen čas
#7 0/13 3,914 MiB 4,462 s Prekoračen čas
#8 0/13 4,055 MiB 4,526 s Prekoračen čas

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  vector <int> a,b, c;
  int n, q;
  cin >> n;
  cin >> q;
  n--;
  int st;
  for(int i = 0; i < n; i++){
    cin >> st;
    a.push_back(st);
    cin >> st;
    b.push_back(st);
  }
  for(int i = 0; i < q; i++){
    c.clear();
    bool povezave[100000] = {};
    cin >> st;
    for(int j = 0; j < st; j++){
      int ludek;
      cin >> ludek;
      c.push_back(ludek);
    }
    //prebranao
    if(st == 1){
      cout << "ALAAAARHM" << endl;
      break;
    }
    /*for(int j = 0; j < st; j++){
      cout << c[j] << endl;
    }*/
    /*for(int j = 0; j < st; j++){
      cout << "---" << endl;
      for(int z = 0; z < b.size(); z++){
        for(int x = 0; x < c.size(); x++){
          if(c[j] == c[x] && z != x && a[]){
            cout << c[j] << "->" << b[x] << endl;
            povezave[c[j]] = true;
          }
        }
      }
    }*/
    for(int j = 0; j < st; j++){
      //cout << "---" << endl;
      for(int z = 0; z < c.size(); z++){
        for(int x = 0; x < b.size(); x++){
          if(j != z && c[z] == b[x] && a[x] == c[j]){
            //cout << c[j] << "->" << b[x] << endl;
            povezave[c[j]] = true;
            povezave[b[x]] = true;
          }
        }
      }
    }
  // cout << "safsdf" << endl;
    bool pravilno = true;
    for(int j = 0; j < c.size(); j++){
      if(!povezave[c[j]]){
        pravilno = false;
        cout << "NASLEDNJI" << endl;
        break;
      }
    }
    if(pravilno)
      cout << "ALAAAARHM" << endl;
  }
  return 0;
}