Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jam-2018 Nič nas ne sme presenetiti! C++ 100/100OK 19. apr '18 @ 19:09

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 3,039 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 3,039 MiB 0,000 s OK
#3 12/12 3,031 MiB 0,000 s OK
#4 12/12 17,363 MiB 0,501 s OK
#5 13/13 3,031 MiB 0,000 s OK
#6 13/13 12,098 MiB 0,195 s OK
#7 13/13 12,004 MiB 0,000 s OK
#8 13/13 11,996 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <list>
#include <utility>
#include <set>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main() {
 int n, st_primerov;
 cin >> n >> st_primerov;

 vector<set<int>> edges;
 for (int i = 0; i < n + 1; i++) {
  set<int> temp;
  edges.push_back(temp);
 }

 for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
  int a, b;
  cin >> a >> b;
  edges[a].insert(b);
 }

 for (int i = 0; i < st_primerov; i++) {
  int st_za_not;
  cin >> st_za_not;
  set<int> tab;

  for (int j = 0; j < st_za_not; j++) {
   int st;
   cin >> st;
   tab.insert(st);
  }

  int st_povezav = 0;

  if (tab.size() < 100) {
   for (int from : tab)
    for (int el : tab)
     if (edges[from].find(el) != edges[from].end())
      st_povezav++;
  } else {
   for (int from : tab) {
    if (edges[from].size() > 1000) {
     auto ena = tab.begin();
     auto dve = edges[from].begin();
     auto kon = edges[from].end();

     while (ena != tab.end() && dve != kon) {
      while (*ena < *dve && ena != tab.end())
       ++ena;
      if (ena == kon)
       break;

      if (*ena == *dve) {
       st_povezav++;
       ++ena;
       ++dve;
       if (ena == tab.begin() || dve == kon) break;
      }

      while (*dve < *ena && dve != kon)
       ++dve;
      if (dve == kon)
       break;

      if (*ena == *dve) {
       st_povezav++;
       ++ena;
       ++dve;
       if (ena == tab.begin() || dve == kon) break;
      }
     }

    } else {
     for (int el : edges[from])
      if (tab.find(el) != tab.end())
       st_povezav++;
    }
   }
  }

  if (st_povezav == st_za_not - 1)
   cout << "ALAAAARHM" << endl;
  else
   cout <<"NASLEDNJI" << endl;
 }
}