Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
HeapHeapH.array-2018 Zaletavanje Java 0/100Prekoračen čas (TLE) 19. apr '18 @ 19:25

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/14 34,930 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​8 4
8 7
8 3
2 7
4 7
2 7
8 1
Pravilen izhod:
​8 4
8 7
4 7
2 7
8 3
2 7
8 1
#2 0/14 36,719 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​7 7
7 8
7 9
5 9
7 9
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​7 7
7 8
7 7
5 9
7 9
<<<EOF>>>
#3 0/14 35,184 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​3 7
2 7
4 7
7 7
7 2
0 7
0 7
5 7
7 5
Pravilen izhod:
​3 7
2 7
4 7
7 7
7 5
0 7
0 7
5 7
7 5
#4 0/14 36,938 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​20 30
15 30
20 25
20 16
20 30
Pravilen izhod:
​3 30
15 30
15 30
20 16
18 30
#5 0/14 38,430 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​100 32
100 53
100 7
100 5
100 61
100 15
85 100
9 100
70 100
1 100
Pravilen izhod:
​100 32
100 53
100 7
100 5
100 61
100 7
85 100
9 100
28 100
1 100
#6 0/15 36,641 MiB 5,667 s Prekoračen čas
#7 0/15 32,121 MiB 5,630 s Prekoračen čas

Ocenjevani program (Zaletavanje.java):
import java.util.Scanner;

/**
 * Created by HeapHeapH.array-2018 on 4/19/18.
 */
public class Zaletavanje {
  static int w;
  static int h;
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int n = sc.nextInt();
    w = sc.nextInt();
    h = sc.nextInt();
    sc.nextLine();
    Avtomobil [] tab = new Avtomobil[n];
    for(int i =0 ; i < n ; i++){
      String l = sc.nextLine();
      String [] t = l.split(" ");
      tab[i] = new Avtomobil(t[0].charAt(0),Integer.parseInt(t[1]),Integer.parseInt(t[2]));
    }

    while(true){
      boolean work = false;
      for(int i = 0; i < tab.length; i++){
        if(tab[i].stop) continue;
        if(tab[i].smer == 'G' && tab[i].y < h){
          work = true;
          tab[i].y++;

        }
        if(tab[i].smer == 'D' && tab[i].x < w){
          work = true;
          tab[i].x++;
        }
      }
      if(work == false) break;      //zalatita
      for(int i = 0; i < tab.length; i++){
        for(int j = i+1; j < tab.length; j++){
          //sta se zaletela
          

          if(tab[i].x == tab[j].x && tab[i].y == tab[j].y){

            if(tab[i].smer == 'G') tab[i].smer = 'D';
            else{

              tab[i].smer = 'G';
            }
            if(tab[j].smer == 'G') tab[i].smer = 'D';
            else{
              tab[j].smer = 'G';
            }

          }
        }
      }
      for(int i = 0; i < tab.length; i++){
        if((tab[i].x == w && tab[i].smer == 'D')|| (tab [i].y == h&& tab[i].smer == 'G')) tab[i].stop = true;
      }

      }
    for(int i = 0; i < tab.length; i++){
      System.out.println(tab[i].x+ " "+tab[i].y);

    }

  }
  static boolean istoSmer(Avtomobil[] tab){
    char smer = tab[0].smer;
    for(int i = 1; i < tab.length; i++){
      if(tab[i].smer != smer) return false;
    }
    return true;
  }
}

class Avtomobil{
  char smer;
  int x;
  int y;
  boolean stop = false;


  public Avtomobil(char smer,int x, int y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.smer = smer;
  }
}