Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
malitip Nič nas ne sme presenetiti! Java 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 19. apr '18 @ 19:57

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/12 42,953 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​ALAAAARHM
ALAAAARHM
NASLEDNJI
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​ALAAAARHM
NASLEDNJI
ALAAAARHM
<<<EOF>>>
#2 0/12 85,559 MiB 2,733 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException
	at java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:862)
	at java.util.Scanner.next(Scanner.java:1485)
	at java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2117)
	at java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2076)
	at NNNP.main(NNNP.java:25)
#3 0/12 35,559 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
<<<EOF>>>
#4 0/12 159,070 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at NNNP.main(NNNP.java:13)
#5 0/13 42,203 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
Pravilen izhod:
​ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
ALAAAARHM
#6 0/13 154,516 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at NNNP.main(NNNP.java:13)
#7 0/13 158,555 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at NNNP.main(NNNP.java:13)
#8 0/13 161,320 MiB 0,000 s Prekoračen spomin
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at NNNP.main(NNNP.java:13)

Ocenjevani program (NNNP.java):
import java.util.*;

/**
 * Created by malitip on 4/19/18.
 */
public class NNNP {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    int stMest = sc.nextInt();
    int stScenarijev = sc.nextInt();

    int [] [] arr = new int [stMest+1] [stMest+1];

    for (int i = 0; i < stMest - 1; i++) {
      int a = sc.nextInt();
      int b = sc.nextInt();
      arr[a][b] = 1;
      arr[b][a] = 1;
      arr[i+1][i+1] = 1;

    }

    for (int i = 0; i < stScenarijev; i++) {
      int m = sc.nextInt();
      if(m == 1){
        System.out.println("NASLEDNJI");
        continue;
      }
      ArrayList<Integer> scenarij = new ArrayList<>(m);
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        scenarij.add(sc.nextInt());
      }
      scenarij.sort(Integer::compareTo);
      Set<Integer> sSet = new HashSet<>();
      sSet.addAll(scenarij);
      Set<Integer> povezani = new HashSet<>();
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        int mesto = scenarij.get(j);
        for (int k = mesto; k < stMest; k++) {
          if(arr[mesto][k]==1 && sSet.contains(k)){
            povezani.add(k);
          }
        }
      }
      if(povezani.containsAll(sSet)){
        System.out.println("ALAAAARHM");
      }else {
        System.out.println("NASLEDNJI");
      }

    }

  }
}