Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
lml-2018 Zaletavanje Java 0/100Napačen odgovor (WA) 19. apr '18 @ 20:04

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/14 32,633 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​8 7
8 4
4 7
2 7
8 3
Pravilen izhod:
​8 4
8 7
4 7
2 7
8 3
#2 14/14 32,984 MiB 0,000 s OK
#3 14/14 36,875 MiB 0,000 s OK
#4 0/14 39,742 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​15 30
20 16
18 30
20 1
20 14
3 30
17 30
1 30
1 30
20 28
Pravilen izhod:
​15 30
20 16
18 30
20 1
20 14
19 30
17 30
1 30
1 30
20 28
#5 0/14 40,176 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​100 47
63 100
100 84
100 90
100 82
100 56
100 33
100 59
27 100
100 28
Pravilen izhod:
​100 47
63 100
100 84
100 90
100 82
100 28
100 33
100 59
27 100
77 100
#6 15/15 37,340 MiB 0,000 s OK
#7 0/15 31,914 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1000000000 520
1000000000 384
390 1000000000
1000000000 745
1000000000 332
Pravilen izhod:
​971 1000000000
1000000000 660
748 1000000000
403 1000000000
1000000000 531

Ocenjevani program (Avti.java):
import java.util.*;

public class Avti
{
  public static void main(String[]args)
  {
    Scanner skan = new Scanner(System.in);
    String s = skan.nextLine();
    String[] bla = s.split(" ");
    int n = Integer.parseInt(bla[0]);
    int w = Integer.parseInt(bla[1]);
    int h = Integer.parseInt(bla[2]);
    int[] izhodi = new int[n];
    int[] avti = new int[n];

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
      avti[i] = i;
    }

    int[] vsoteKoordinat = new int[n];
    int[][] koordinate = new int[n][3];
    int[] h_w = new int[n];

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
      s = skan.nextLine();
      bla = s.split(" ");
      int x = Integer.parseInt(bla[1]);
      int y = Integer.parseInt(bla[2]);
      koordinate[i][0] = x;
      koordinate[i][1] = y;
      vsoteKoordinat[i] = x + y;

      if(bla[0].equals("G"))
      {
        izhodi[i] = x;
        h_w[i] = h;
        koordinate[i][2] = 1;
      }
      else
      {
        izhodi[i] = w;
        h_w[i] = y;
        koordinate[i][2] = 0;
      }
    }

    sort(avti,vsoteKoordinat,0,n - 1);
    LinkedList<Integer> same = new LinkedList<Integer>();
    same.add(vsoteKoordinat[0]);

    for(int i = 1; i < n; i++)
    {
      if(vsoteKoordinat[i] == vsoteKoordinat[i - 1])
      {
        same.add(vsoteKoordinat[i]);
      }
      else
      {
        LinkedList<Integer> gor = new LinkedList<Integer>();
        LinkedList<Integer> desno = new LinkedList<Integer>();

        for(int j = 0; j < same.size(); j++)
        {
          if(koordinate[avti[i - same.size() + j]][2] == 1)
          {
            gor.add(avti[i - same.size() + j]);
          }
          else
          {
            desno.add(avti[i - same.size() + j]);
          }
        }

        LinkedList<Integer> differences = new LinkedList<Integer>();
        LinkedList<Integer> g = new LinkedList<Integer>();
        LinkedList<Integer> d = new LinkedList<Integer>();

        for(int j = 0; j < gor.size(); j++)
        {
          for(int k = 0; k < desno.size(); k++)
          {
            int dif = koordinate[gor.get(j)][0] -koordinate[desno.get(k)][0];

            if(dif > 0)
            {
              differences.add(dif);
              g.add(gor.get(j));
              d.add(desno.get(k));
            }
          }
        }

        for(int j = 0; j < differences.size(); j++)
        {
          int temp = g.get(j);
          g.set(j,d.get(j));
          d.set(j,temp);
          temp = izhodi[g.get(j)];
          izhodi[g.get(j)] = izhodi[d.get(j)];
          izhodi[d.get(j)] = temp;
          temp = h_w[g.get(j)];
          h_w[g.get(j)] = h_w[d.get(j)];
          h_w[d.get(j)] = temp;
        }

        sort2(differences,g,d,0,differences.size() - 1);

        same.clear();
        same.add(vsoteKoordinat[i]);
      }
    }

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
      System.out.println(izhodi[i] + " " + h_w[i]);
    }
  }
  public static void sort(int[] izhodi, int[] vsoteKoordinat, int i, int j)
  {
    int start = i;
    int end = j;

    if(i >= j)
    {
      return;
    }

    while(i < j)
    {
      if(vsoteKoordinat[j] <= vsoteKoordinat[i])
      {
        int temp = vsoteKoordinat[i];
        vsoteKoordinat[i] = vsoteKoordinat[j - 1];
        vsoteKoordinat[j - 1] = vsoteKoordinat[j];
        vsoteKoordinat[j] = temp;
        temp = izhodi[i];
        izhodi[i] = izhodi[j - 1];
        izhodi[j - 1] = izhodi[j];
        izhodi[j] = temp;
        j--;
      }
      else
      {
        i++;
      }
    }

    sort(izhodi,vsoteKoordinat,start,i - 1);
    sort(izhodi,vsoteKoordinat,i + 1,end);
  }
  public static void sort2(LinkedList<Integer> differences, LinkedList<Integer> g, LinkedList<Integer> d ,int i, int j)
  {
    int start = i;
    int end = j;

    if(i >= j)
    {
      return;
    }

    while(i < j)
    {
      if(differences.get(j) < differences.get(i))
      {
        int temp = differences.get(i);
        differences.set(i,differences.get(j - 1));
        differences.set(j - 1,differences.get(j));
        differences.set(j,temp);
        temp = g.get(i);
        g.set(i,g.get(j - 1));
        g.set(j - 1,g.get(j));
        g.set(j,temp);
        temp = d.get(i);
        d.set(i,d.get(j - 1));
        d.set(j - 1,d.get(j));
        d.set(j,temp);
        j--;
      }
      else
      {
        i++;
      }
    }

    sort2(differences,g,d,start,i - 1);
    sort2(differences,g,d,i + 1,end);
  }
}