Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jam-2018 Podnapisi Python 3 100/100OK 10. maj '18 @ 16:46

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 7/7 8,660 MiB 0,000 s OK
#2 7/7 8,477 MiB 0,000 s OK
#3 7/7 8,594 MiB 0,000 s OK
#4 7/7 8,563 MiB 0,000 s OK
#5 7/7 8,488 MiB 0,000 s OK
#6 7/7 8,594 MiB 0,000 s OK
#7 7/7 8,559 MiB 0,000 s OK
#8 7/7 8,660 MiB 0,000 s OK
#9 7/7 8,477 MiB 0,000 s OK
#10 7/7 8,484 MiB 0,000 s OK
#11 7/7 8,582 MiB 0,000 s OK
#12 7/7 8,582 MiB 0,000 s OK
#13 8/8 8,484 MiB 0,000 s OK
#14 8/8 8,645 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (main.py):
def read(line):
  line = line.split(':')
  h = int(line[0])
  min = int(line[1])
  line = line[2].split(',')
  s = int(line[0])
  ms = int(line[1])
  return h * 3600000 + min * 60000 + s * 1000 + ms

def dve(st):
  if st < 10:
    print('0', end='')
  print(st, end='')

def pr(st):
  ms = st % 1000
  st /= 1000
  st = int(st)

  s = st % 60
  st /= 60
  st = int(st)

  min = st % 60
  st /= 60
  st = int(st)

  h = st

  dve(h)
  print(':', end='')
  dve(min)
  print(':', end='')
  dve(s)
  print(',', end='')

  if ms < 100:
    print('0', end='')
  if ms < 10:
    print('0', end='')
  print(ms, end='')

zamik = read(input().split(' ')[1])


while True:
  try:
    print(input())
    line = input().split(' ')
    f = read(line[0]) + zamik
    t = read(line[2]) + zamik

    pr(f)
    print(' --> ', end='')
    pr(t)
    print()

    while True:
      line = input()
      print(line)
      if len(line) == 0:
        break

  except:
    break