Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
pokosimo-2018 Podnapisi Python 3 100/100OK 10. maj '18 @ 16:53

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 7/7 8,730 MiB 0,000 s OK
#2 7/7 8,625 MiB 0,000 s OK
#3 7/7 8,484 MiB 0,000 s OK
#4 7/7 8,715 MiB 0,000 s OK
#5 7/7 8,656 MiB 0,000 s OK
#6 7/7 8,676 MiB 0,000 s OK
#7 7/7 8,660 MiB 0,000 s OK
#8 7/7 8,586 MiB 0,000 s OK
#9 7/7 8,492 MiB 0,000 s OK
#10 7/7 8,855 MiB 0,000 s OK
#11 7/7 8,492 MiB 0,000 s OK
#12 7/7 8,797 MiB 0,000 s OK
#13 8/8 8,633 MiB 0,000 s OK
#14 8/8 8,488 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (podnapisi.py):
from sys import stdin

def vms(s):
  a = s.split(':')
  rez = int(a[0]) * 60 * 60 * 1000;
  rez += int(a[1]) * 60 * 1000;
  b = a[2].split(',')
  rez += int(b[0]) * 1000 + int(b[1])
  return rez

def izpisi(ms):
  ure = ms // (60 * 60 * 1000)
  ms = ms % (60 * 60 * 1000)
  minute = ms // (60 * 1000)
  ms = ms % (60 * 1000)
  sekunde = ms // 1000
  ms = ms % 1000
  print("{0:0>2}:{1:0>2}:{2:0>2},{3:0>3}".format(ure, minute, sekunde, ms), end='')

s = vms(input()[7:])
#izpisi(s)

stevec = 1
for line in stdin:
  if(len(line[:-1]) == 0):
    stevec = 0
  if(stevec == 2):
    a = line.split()
    #print(a)
    nula = vms(a[0])
    dva = vms(a[2])
    izpisi(nula + s)
    print(" --> ", end = '')
    izpisi(dva + s)
    print()
  else:
    print(line, end='')
  
  stevec += 1