Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
gunicorni-2018 Sveti gral Python 3 100/100OK 10. maj '18 @ 17:01

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 5/5 8,656 MiB 0,000 s OK
#2 5/5 8,590 MiB 0,000 s OK
#3 5/5 8,566 MiB 0,000 s OK
#4 5/5 8,664 MiB 0,000 s OK
#5 5/5 8,578 MiB 0,000 s OK
#6 5/5 8,484 MiB 0,000 s OK
#7 5/5 8,656 MiB 0,000 s OK
#8 5/5 8,660 MiB 0,000 s OK
#9 6/6 8,484 MiB 0,000 s OK
#10 6/6 8,508 MiB 0,000 s OK
#11 6/6 8,664 MiB 0,000 s OK
#12 6/6 8,488 MiB 0,000 s OK
#13 6/6 8,559 MiB 0,000 s OK
#14 6/6 8,488 MiB 0,000 s OK
#15 6/6 8,605 MiB 0,000 s OK
#16 6/6 8,676 MiB 0,000 s OK
#17 6/6 8,652 MiB 0,000 s OK
#18 6/6 8,488 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (SvetiGral.py):
import sys

def preberiVrstico(vr):
  return list(map(int,vr.strip().split()))

def vsotaStevk(st):
  '''Vrne vsoto števk števila.'''
  return sum(map(int,list(str(st))))

def poisciStevila(zacetnoStevilo):
  '''Za dano vsoto vrne vsa števila.'''
  ustreznaStevila = []
  zacetek = max(0, zacetnoStevilo - 9*len(str(zacetnoStevilo)))
  for stevilo in range(zacetek,zacetnoStevilo+1):
    if stevilo + vsotaStevk(stevilo) == zacetnoStevilo:
      ustreznaStevila.append(stevilo)
  return ustreznaStevilafor vr in sys.stdin.readlines():
  vsota = preberiVrstico(vr)[0]

ustreznaStevila = poisciStevila(vsota)
print(len(ustreznaStevila))
for st in ustreznaStevila:
  print(st)