Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
snajper Droni Java 0/100Prekoračen čas (TLE) 10. maj '18 @ 17:03

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/5 83,500 MiB 1,155 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#2 0/5 37,203 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#3 5/5 49,160 MiB 0,310 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#4 5/5 49,043 MiB 0,242 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#5 5/5 51,250 MiB 0,140 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#6 5/5 45,625 MiB 0,074 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#7 0/5 37,414 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#8 0/5 97,172 MiB 2,487 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#9 0/5 36,969 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#10 5/5 80,484 MiB 0,897 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#11 0/5 35,387 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#12 5/5 38,547 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#13 5/5 36,523 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#14 5/5 37,148 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#15 5/5 39,496 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#16 5/5 36,746 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#17 5/5 34,426 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#18 5/5 36,559 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#19 0/5 36,785 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#20 5/5 39,477 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.

Ocenjevani program (Droni.java):
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

/**
 * Created by snajper on 5/10/18.
 */
public class Droni {

  static class Dron {
    int x, y, z;
    int cx, cy, cz;

    public Dron(int x, int y, int z, int cx, int cy, int cz) {
      this.x = x;
      this.y = y;
      this.z = z;
      this.cx = cx;
      this.cy = cy;
      this.cz = cz;
    }

    public boolean move() {
      if (x != cx) {
        if (cx > x) {
          x++;
        } else {
          x--;
        }

      } else if (y != cy) {
        if (cy > y) {
          y++;
        } else {
          y--;
        }

      } else if (z != cz) {
        if (cz > z) {
          z++;
        } else {
          z--;
        }

      } else {
        return true;
      }

      return false;
    }

    public boolean move(Dron other) {
      int tx = x;
      int ty = y;
      int tz = z;

      if (x != cx) {
        if (cx > x) {
          x++;
        } else {
          x--;
        }

      } else if (y != cy) {
        if (cy > y) {
          y++;
        } else {
          y--;
        }

      } else if (z != cz) {
        if (cz > z) {
          z++;
        } else {
          z--;
        }

      } else {
        return true;
      }

      if (x == other.x && y == other.y && z == other.z) {
        // revert
        x = tx;
        y = ty;
        z = tz;
      }

      return false;
    }

    @Override
    public String toString() {
      return String.format("(%d %d %d)", x, y, z);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner in;

    if (args.length == 0) {
      in = new Scanner(System.in);
    } else {
      try {
        in = new Scanner(new File(args[0]));
      } catch (FileNotFoundException e) {
        throw new Error();
      }
    }

    Dron a = new Dron(in.nextInt(), in.nextInt(), in.nextInt(), in.nextInt(), in.nextInt(), in.nextInt());
    Dron b = new Dron(in.nextInt(), in.nextInt(), in.nextInt(), in.nextInt(), in.nextInt(), in.nextInt());

    while (true) {
      System.out.println(a + " " + b);
      boolean aFinished = a.move();
      boolean bFinished = b.move(a);
      if (aFinished && bFinished) {
        break;
      }
    }
  }
}