Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
KTK Podnapisi Java 0/100Prekoračen čas (TLE) 10. maj '18 @ 17:08

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/7 52,773 MiB 0,037 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
01:10:30:285 --> 01:10:33:049
?RNO OGLEDALO

2
01:11:11:245 --> 01:11:12:849
Pravilen izhod:
​1
01:10:30,285 --> 01:10:33,049
?RNO OGLEDALO

2
01:11:11,245 --> 01:11:12,849
#2 0/7 64,895 MiB 0,411 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
20:59:26:343 --> 20:59:27:945
All right, everybody.

2
20:59:27:978 --> 20:59:29:512
Pravilen izhod:
​1
20:59:26,343 --> 20:59:27,945
All right, everybody.

2
20:59:27,978 --> 20:59:29,512
#3 0/7 36,789 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:00:04:880 --> 00:00:06:630
In 2022, mankind finally

2
00:00:09:600 --> 00:00:11:590
Pravilen izhod:
​1
00:00:04,880 --> 00:00:06,630
In 2022, mankind finally

2
00:00:09,600 --> 00:00:11,590
#4 0/7 76,801 MiB 0,307 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
01:24:16:872 --> 01:24:18:622
In 2022, mankind finally
In 2022, mankind finally
In 2022, mankind finally
In 2022, mankind finally
Pravilen izhod:
​1
01:24:16,872 --> 01:24:18,622
In 2022, mankind finally
In 2022, mankind finally
In 2022, mankind finally
In 2022, mankind finally
#5 0/7 39,523 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
23:59:28:759 --> 23:59:30:509
In 2022, mankind finally

2
23:59:33:479 --> 23:59:35:469
Pravilen izhod:
​1
23:59:28,759 --> 23:59:30,509
In 2022, mankind finally

2
23:59:33,479 --> 23:59:35,469
#6 0/7 37,113 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:01:27:881 --> 00:01:29:631
00:00:04,880 --> 00:00:06,630
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
00:01:27,881 --> 00:01:29,631
00:00:04,880 --> 00:00:06,630
<<<EOF>>>
#7 0/7 37,074 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:11:15:100 --> 00:11:16:850
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\]^_{|}~ `20123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\]^_{|}~ `2
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
00:11:15,100 --> 00:11:16,850
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\]^_{|}~ `20123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\]^_{|}~ `2
<<<EOF>>>
#8 0/7 35,895 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:11:15:100 --> 00:11:16:850
2
SHIFT: 00:11:10,220
00:00:04,880 --> 00:00:06,630
00:00:04,880 --> 00:00:06,630
Pravilen izhod:
​1
00:11:15,100 --> 00:11:16,850
2
SHIFT: 00:11:10,220
00:00:04,880 --> 00:00:06,630
00:00:04,880 --> 00:00:06,630
#9 0/7 35,770 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
13:59:28:759 --> 13:59:30:509
SHIFT: 13:59:23,879
In 2022, mankind finally
? comment?
// nooo
Pravilen izhod:
​1
13:59:28,759 --> 13:59:30,509
SHIFT: 13:59:23,879
In 2022, mankind finally
? comment?
// nooo
#10 0/7 84,727 MiB 1,280 s Prekoračen čas
#11 0/7 37,266 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:00:06:180 --> 00:00:07:930
In 2022, mankind finally

2
00:00:10:900 --> 00:00:12:890
Pravilen izhod:
​1
00:00:06,180 --> 00:00:07,930
In 2022, mankind finally

2
00:00:10,900 --> 00:00:12,890
#12 0/7 58,461 MiB 0,044 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:10:00:681 --> 00:10:02:081
<i>Previously on</i>
The Big Bang Theory...

2
Pravilen izhod:
​1
00:10:00,681 --> 00:10:02,081
<i>Previously on</i>
The Big Bang Theory...

2
#13 0/8 60,887 MiB 0,262 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
03:13:13:073 --> 03:13:17:073
PUENTE ANTIGUO,
NOVA MEHIKA

2
Pravilen izhod:
​1
03:13:13,073 --> 03:13:17,073
PUENTE ANTIGUO,
NOVA MEHIKA

2
#14 0/8 40,383 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
01:10:25:000 --> 01:10:30:130
In 2022, mankind finally

2
01:11:01:000 --> 01:11:05:090
Pravilen izhod:
​1
01:10:25,000 --> 01:10:30,130
In 2022, mankind finally

2
01:11:01,000 --> 01:11:05,090

Ocenjevani program (Naloga1.java):
import java.util.Scanner;

public class Naloga1 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner=new Scanner(System.in);
    //podnapisi
    int[] zamik=pretvoriCas(scanner.nextLine().substring(7));
    int stanje=0;
    //0-st podnapisa
    //1-cas
    //2-vsebina
    int zaporednaSt=1;
    while(scanner.hasNextLine()){
      String vrstica=scanner.nextLine();
      if(stanje==0){
        if(preveriZapSt(vrstica,zaporednaSt)){
          System.out.println(vrstica);
          stanje=1;
          zaporednaSt++;
        }else {
          stanje=2;
          System.out.println(vrstica);
        }
      }else if(stanje==1){
        //obdelava casov
        String[] obaCasa=vrstica.split(" --> ");
        int[] prviCas=pretvoriCas(obaCasa[0]);
        int[] drugiCas=pretvoriCas(obaCasa[1]);
        pristejCas(prviCas,zamik);
        pristejCas(drugiCas,zamik);
        System.out.print(vString(prviCas[0],2)+":"+vString(prviCas[1],2)+":"+vString(prviCas[2],2)+":"+vString(prviCas[3],3));
        System.out.print(" --> ");
        System.out.println(vString(drugiCas[0],2)+":"+vString(drugiCas[1],2)+":"+vString(drugiCas[2],2)+":"+vString(drugiCas[3],3));
        stanje=2;
      }else if(stanje==2){
        if(vrstica.length()==0)
          stanje=0;
        System.out.println(vrstica);
      }
    }
  }
  static boolean preveriZapSt(String text, int st){
    int t;
    try {
      t=Integer.parseInt(text);
      return t==st;
    }catch (Exception e){
      return false;
    }
  }
  static void pristejCas(int[] cas, int[] zamik){
    cas[3]+=zamik[3];
    while (cas[3]>=1000){
      cas[3]-=1000;
      cas[2]+=1;
    }
    cas[2]+=zamik[2];
    while(cas[2]>=60){
      cas[2]-=60;
      cas[1]+=1;
    }
    cas[1]+=zamik[1];
    while(cas[1]>=60){
      cas[1]-=60;
      cas[0]+=1;
    }
    cas[0]+=zamik[0];
  }
  static String vString(int i, int dolzina){
    StringBuilder odg=new StringBuilder();
    odg.append(i);
    while (odg.length()<dolzina)
      odg.insert(0,"0");
    return odg.toString();
  }
  static int[] pretvoriCas(String casVhod){
    String cas=casVhod.split(",")[0];
    int milisek=Integer.parseInt(casVhod.split(",")[1]);
    int[] odg=new int[4];
    String[] casi=cas.split(":");
    odg[0]=Integer.parseInt(casi[0]);
    odg[1]=Integer.parseInt(casi[1]);
    odg[2]=Integer.parseInt(casi[2]);
    odg[3]=milisek;
    return odg;
  }
}