Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
kjejenovictk-2018 Sveti gral Python 3 100/100OK 10. maj '18 @ 17:20

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 5/5 8,484 MiB 0,000 s OK
#2 5/5 8,652 MiB 0,000 s OK
#3 5/5 8,512 MiB 0,000 s OK
#4 5/5 8,555 MiB 0,000 s OK
#5 5/5 8,656 MiB 0,000 s OK
#6 5/5 8,586 MiB 0,000 s OK
#7 5/5 8,512 MiB 0,000 s OK
#8 5/5 8,660 MiB 0,000 s OK
#9 6/6 8,496 MiB 0,000 s OK
#10 6/6 8,555 MiB 0,000 s OK
#11 6/6 8,590 MiB 0,000 s OK
#12 6/6 8,656 MiB 0,000 s OK
#13 6/6 8,566 MiB 0,000 s OK
#14 6/6 8,672 MiB 0,000 s OK
#15 6/6 8,477 MiB 0,000 s OK
#16 6/6 8,496 MiB 0,000 s OK
#17 6/6 8,664 MiB 0,000 s OK
#18 6/6 8,586 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (svetiGral.py):
import sys

data = sys.stdin.readlines()
#data = open("sveti.txt").readlines()

def funkcija(x):
    return x + sum(list(map(int,list(str(x)))))


vrstica = data[0].strip()
m = len(vrstica)
n = int(vrstica)
spodnja = n-9*m if n-9*m > 0 else 0
resitve = []

for i in range(spodnja,n):
    if funkcija(i) == n:
        resitve.append(i)

print(len(resitve))
for i in resitve:
    print(i)