Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jelke-2018 Podnapisi Python 3 100/100OK 10. maj '18 @ 17:35

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 7/7 8,984 MiB 0,000 s OK
#2 7/7 9,250 MiB 0,000 s OK
#3 7/7 8,969 MiB 0,000 s OK
#4 7/7 9,715 MiB 0,000 s OK
#5 7/7 9,047 MiB 0,000 s OK
#6 7/7 9,023 MiB 0,000 s OK
#7 7/7 8,867 MiB 0,000 s OK
#8 7/7 9,055 MiB 0,000 s OK
#9 7/7 8,871 MiB 0,000 s OK
#10 7/7 9,402 MiB 0,000 s OK
#11 7/7 8,875 MiB 0,000 s OK
#12 7/7 9,109 MiB 0,000 s OK
#13 8/8 9,203 MiB 0,000 s OK
#14 8/8 8,875 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Podnapisi.py):
import re

def pretvori_v_seznam (s):
  ura, mili = s.split(",")
  deli = ura.split(":")
  r = list(map(int, deli))
  r.append(int(mili))
  return r

def izpis_ure(seznam):
  return "{0:02}:{1:02}:{2:02},{3:03}".format(seznam[0], seznam[1], seznam[2], seznam[3])

def pristej(shift, seznam):
  milisekunde = shift[3] + seznam[3]
  ostanek = milisekunde // 1000
  milisekunde %= 1000
  sekunde = shift[2] + seznam[2] + ostanek
  ostanek = sekunde // 60
  sekunde %= 60

  minute = shift[1] + seznam[1] + ostanek
  ostanek = minute // 60
  minute %= 60

  ure = shift[0] + seznam[0] + ostanek
  ure %= 24

  return [ure, minute, sekunde, milisekunde]


vhod = input ().replace("SHIFT: ", "")
shift = pretvori_v_seznam(vhod)
#print(shift)
#print(izpis_ure(shift))

s = ""
ze_zamaknil = False
while(True):
  try:
    vrstica = input()
    if (ze_zamaknil):
      s += vrstica + "\n"
      if (not vrstica):
        ze_zamaknil = False
    else:
      pattern = re.compile("[0-9][0-9]:[0-9][0-9]:[0-9][0-9],[0-9][0-9][0-9] --> [0-9][0-9]:[0-9][0-9]:[0-9][0-9],[0-9][0-9][0-9]")
      if (pattern.fullmatch(vrstica) == None):
        if (not vrstica):
          ze_zamaknil = False
        s += vrstica + "\n"
      elif (pattern.fullmatch(vrstica) != None):
        ura1, ura2 = map(pretvori_v_seznam, vrstica.split(" --> "))
        s += "{0} --> {1}\n".format(izpis_ure(pristej(shift, ura1)), izpis_ure(pristej(shift, ura2)))
        ze_zamaknil = True
        #print((izpis_ure(pristej(shift, ura1)), izpis_ure(pristej(shift, ura2))))
      
  except:
    break
print(s[:-1], end="")