Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
domaco-2018 Sveti gral Java 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 10. maj '18 @ 17:38

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 5/5 37,578 MiB 0,000 s OK
#2 5/5 38,668 MiB 0,000 s OK
#3 5/5 36,313 MiB 0,000 s OK
#4 5/5 36,523 MiB 0,000 s OK
#5 5/5 37,609 MiB 0,000 s OK
#6 0/5 42,234 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at svetiGral.main(svetiGral.java:9)
#7 0/5 43,625 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at svetiGral.main(svetiGral.java:9)
#8 0/5 44,988 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at svetiGral.main(svetiGral.java:9)
#9 6/6 38,520 MiB 0,000 s OK
#10 6/6 37,215 MiB 0,000 s OK
#11 6/6 37,242 MiB 0,000 s OK
#12 6/6 41,445 MiB 0,000 s OK
#13 6/6 39,551 MiB 0,000 s OK
#14 6/6 36,727 MiB 0,000 s OK
#15 6/6 38,238 MiB 0,000 s OK
#16 6/6 38,059 MiB 0,000 s OK
#17 6/6 35,945 MiB 0,000 s OK
#18 0/6 41,367 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at svetiGral.main(svetiGral.java:9)

Ocenjevani program (svetiGral.java):
import java.util.*;
public class svetiGral {
	
	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int n = sc.nextInt();
		int stResitev =  0;
		int t[] = new int[n];
		Arrays.fill(t, -1);
		int vsota = 0;
		for(int i = 0; i < n; i++) {
			vsota = i + izracunajStevke(i);
			if(vsota == n) {
				t[stResitev] = i;
				stResitev++;
			}
		}
		
		Arrays.sort(t);
		System.out.println(stResitev);
		for(int i = 0; i < n ; i++) {
			if(t[i] != -1) {
				System.out.println(t[i]);
			}
			
		}
	}
	private static int izracunajStevke(int i) {
		int vsota = 0;
		while(i != 0) {
			vsota += (i % 10);
			i /= 10;
		}
		
		return vsota;
	}
}