Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
finalsolution-2018 Droni C++ 100/100OK 10. maj '18 @ 18:23

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 5/5 3,223 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#2 5/5 3,223 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#3 5/5 3,398 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#4 5/5 3,453 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#5 5/5 3,375 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#6 5/5 3,387 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#7 5/5 3,227 MiB 0,003 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#8 5/5 3,289 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#9 5/5 3,289 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#10 5/5 3,504 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#11 5/5 3,223 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#12 5/5 3,289 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#13 5/5 3,293 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#14 5/5 3,223 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#15 5/5 3,223 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#16 5/5 3,289 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#17 5/5 3,223 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#18 5/5 3,223 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#19 5/5 3,285 MiB 0,004 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#20 5/5 3,293 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.

Ocenjevani program (Droni.cpp):
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define pb push_back
#define maxn 111111

vector<vector<int> > ans1, ans2;

void find_best(vector<int> &a, vector<int> &b, vector<vector<int> > &ans){ // v dimenzijah 1, 2
  while(a[1] < b[1]){
    a[1]++;
    ans.pb(a);
  }
  
  while(a[1] > b[1]){
    a[1]--;
    ans.pb(a);
  }
  
   while(a[2] < b[2]){
    a[2]++;
    ans.pb(a);
  }
  
  while(a[2] > b[2]){
    a[2]--;
    ans.pb(a);
  }
}

void find_0(vector<int> &a, vector<int> &b, vector<vector<int> > &ans){ // v dimenzijah 1, 2
  while(a[0] < b[0]){
    a[0]++;
    ans.pb(a);
  }
  
  while(a[0] > b[0]){
    a[0]--;
    ans.pb(a);
  }
}


 
 
int main(){ 
  vector<int> zac1(3), zac2(3), kon1(3), kon2(3);
  for(int i = 0; i < 3; i++)
    scanf("%d", &zac1[i]);
  
   for(int i = 0; i < 3; i++)
     scanf("%d", &kon1[i]);
  
   for(int i = 0; i < 3; i++)
    scanf("%d", &zac2[i]);
  
   for(int i = 0; i < 3; i++)
     scanf("%d", &kon2[i]);
   
   ans1.pb(zac1);
   ans2.pb(zac2);
   
   if(zac1[0] == zac2[0]){
     zac1[0]++;
     ans1.pb(zac1);
     ans2.pb(zac2);
   }
   
   find_best(zac1, kon1, ans1);
   find_best(zac2, kon2, ans2);
   
   while(ans1.size() < ans2.size())
    ans1.pb(ans1.back()); 
   
   while(ans2.size() < ans1.size())
    ans2.pb(ans2.back());
   
   if(zac1[1] == zac2[1] && zac1[2] == zac2[2]){
     zac1[1]++;
     ans1.pb(zac1);
     ans2.pb(zac2);
   }
   
  find_0(zac1, kon1, ans1);
  find_0(zac2, kon2, ans2);
  
  while(ans1.size() < ans2.size())
    ans1.pb(ans1.back()); 
   
   while(ans2.size() < ans1.size())
    ans2.pb(ans2.back());
   
   if(zac1[1] != kon1[1]){
     zac1[1]--;
     ans1.pb(zac1);
     ans2.pb(zac2);
   }
   
  for(int i = 0; i < ans1.size(); i++){
    printf("(%d %d %d) (%d %d %d)\n", ans1[i][0], ans1[i][1], ans1[i][2], ans2[i][0], ans2[i][1], ans2[i][2]);
  }
}