Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
scnm1-2018 Kombinatorna logika Java 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 10. maj '18 @ 18:34

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/12 33,969 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "S(SKK)(K(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS)"
	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:580)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:615)
	at n2.main(n2.java:8)
#2 0/12 35,043 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "S(K(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))))(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))"
	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:580)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:615)
	at n2.main(n2.java:8)
#3 0/12 38,457 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "K"
	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:580)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:615)
	at n2.main(n2.java:8)
#4 0/12 34,871 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "SSS"
	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:580)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:615)
	at n2.main(n2.java:8)
#5 0/13 33,008 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))"
	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:580)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:615)
	at n2.main(n2.java:8)
#6 0/13 34,645 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "S(K(K(SKK)))K(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)"
	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:580)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:615)
	at n2.main(n2.java:8)
#7 0/13 34,801 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "KK"
	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:580)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:615)
	at n2.main(n2.java:8)
#8 0/13 34,871 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "S(K(S(S(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))))))"
	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:580)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:615)
	at n2.main(n2.java:8)

Ocenjevani program (n2.java):
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.math.*;

public class n2 {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		int n=Integer.parseInt(in.readLine());
		BigInteger two=new BigInteger(2+"");
		BigInteger nn=new BigInteger(n+"");
		BigInteger ans=nn.subtract(two);
		BigInteger ans2=nn.add(BigInteger.ONE);
		BigInteger p=new BigInteger(1000000007+"");
		BigInteger spam=two.modPow(ans2.multiply(ans).divide(two), p);
		System.out.println(spam);
	}

}