Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
kjejenovictk-2018 Podnapisi Python 3 100/100OK 10. maj '18 @ 18:53

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 7/7 8,809 MiB 0,000 s OK
#2 7/7 8,922 MiB 0,000 s OK
#3 7/7 8,594 MiB 0,000 s OK
#4 7/7 9,328 MiB 0,000 s OK
#5 7/7 8,664 MiB 0,000 s OK
#6 7/7 8,414 MiB 0,000 s OK
#7 7/7 8,645 MiB 0,000 s OK
#8 7/7 8,605 MiB 0,000 s OK
#9 7/7 8,566 MiB 0,000 s OK
#10 7/7 9,254 MiB 0,000 s OK
#11 7/7 8,504 MiB 0,000 s OK
#12 7/7 8,629 MiB 0,000 s OK
#13 8/8 8,734 MiB 0,000 s OK
#14 8/8 8,672 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (podnapisi.py):
import sys

data = sys.stdin.readlines()

#data = open("podnapisi.txt").readlines()

i = -1
for vrstica in data:
  vrstica = vrstica.strip("\n")
  if i == -1:
    shift = vrstica.split(":")[1:]
    lastShift = shift[-1].split(",")
    shift = list(map(int, shift[:-1]))
    lastShift = list(map(int, lastShift))
  else:
    if len(vrstica) == 0:
      i = 0
      print()
      continue
    if i == 1:
      obeMeji = vrstica.split(" --> ")
      meja1 = obeMeji[0].split(":")
      last1 = meja1[-1].split(",")
      meja2 = obeMeji[1].split(":")
      last2 = meja2[-1].split(",")
      ostanek1 = 0
      ostanek2 = 0
      ostanek3 = 0
      ostanek4 = 0
      for j in [1,0]:
        last1[j] = int(last1[j]) + lastShift[j] + ostanek1
        last2[j] = int(last2[j]) + lastShift[j] + ostanek2
        if j == 1:
          ostanek1 = last1[j] // 1000
          last1[j] = last1[j] % 1000
          ostanek2 = last2[j] // 1000
          last2[j] = last2[j] % 1000
        else:
          ostanek3 = last1[j] // 60
          last1[j] = last1[j] % 60
          ostanek4 = last2[j] // 60
          last2[j] = last2[j] % 60

      for j in [1, 0]:

        meja1[j] = int(meja1[j]) + shift[j] + ostanek3
        meja2[j] = int(meja2[j]) + shift[j] + ostanek4
        if j == 1:
          ostanek3 = meja1[j] // 60
          meja1[j] = meja1[j] % 60
          ostanek4 = meja2[j] // 60
          meja2[j] = meja2[j] % 60

      meja1[0] = int(meja1[0])
      meja1[1] = int(meja1[1])
      last1 = list(map(str, last1))
      if len(last1[0]) == 1:
        last1[0] = "0" + last1[0]
      if len(last1[1]) == 1:
        last1[1] = "00" + last1[1]
      elif len(last1[1]) == 2:
        last1[1] = "0" + last1[1]
      meja1[2] = ",".join(last1)
      meja2[0] = int(meja2[0])
      meja2[1] = int(meja2[1])
      last2 = list(map(str, last2))
      if len(last2[0]) == 1:
        last2[0] = "0" + last2[0]
      if len(last2[1]) == 1:
        last2[1] = "00" + last2[1]
      elif len(last2[1]) == 2:
        last2[1] = "0" + last2[1]
      meja2[2] = ",".join(last2)

      meja1 = list(map(str, meja1))
      meja2 = list(map(str, meja2))

      for j in [0, 1]:
        if len(meja1[j]) == 1:
          meja1[j] = "0" + meja1[j]
        if len(meja2[j]) == 1:
          meja2[j] = "0" + meja2[j]

      meja1 = ":".join(meja1)
      meja2 = ":".join(meja2)

      print("{} --> {}".format(meja1, meja2))

    else:
      print(vrstica)
  i += 1