Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
rokavcki-2018 Podnapisi Python 3 100/100OK 10. maj '18 @ 19:03

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 7/7 8,656 MiB 0,000 s OK
#2 7/7 8,664 MiB 0,000 s OK
#3 7/7 8,652 MiB 0,000 s OK
#4 7/7 8,594 MiB 0,000 s OK
#5 7/7 8,566 MiB 0,000 s OK
#6 7/7 8,492 MiB 0,000 s OK
#7 7/7 8,660 MiB 0,000 s OK
#8 7/7 8,652 MiB 0,000 s OK
#9 7/7 8,563 MiB 0,000 s OK
#10 7/7 8,488 MiB 0,000 s OK
#11 7/7 8,656 MiB 0,000 s OK
#12 7/7 8,652 MiB 0,000 s OK
#13 8/8 8,656 MiB 0,000 s OK
#14 8/8 8,477 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (podnapisi.py):
shit = input().split(" ")[1]
sHH = int(shit[:2])
sMM = int(shit[3:5])
sSS = int(shit[6:8])
sUUU = int(shit[9:])


def sestej(cas):
  # prideta dva stringa
  HH = int(cas[:2])
  MM = int(cas[3:5])
  SS = int(cas[6:8])
  UUU = int(cas[9:])
  if UUU + sUUU >= 1000:
    SS += 1
    UUU += sUUU - 1000
  else:
    UUU += sUUU

  if SS + sSS >= 60:
    MM += 1
    SS += sSS - 60
  else:
    SS += sSS

  if MM + sMM >= 60:
    HH += 1
    MM += sMM - 60
  else:
    MM += sMM

  HH += sHH
  return [HH,MM,SS,UUU]

def pretvori(cas):
  casi = []
  for i in cas[0:3]:
    i = str(i)
    if len(i) != 2:
      i = "0"+i
    casi.append(i)
  cas[3] = str(cas[3])
  if len(cas[3]) == 2:
    cas[3] = "0" + cas[3]
  elif len(cas[3]) == 1:
    cas[3] = "00" + cas[3]
  casi.append(cas[3])
  r = casi[0] + ":" + casi[1] + ":" + casi[2] + "," + casi[3]
  return r

vrstica = input()
while vrstica:
  print(vrstica)

  time = input().split(' ')
  t1 = sestej(time[0])
  t2 = sestej(time[2])
  print(pretvori(t1) + ' ' + time[1] + ' ' + pretvori(t2))

  txt = input()

  while txt != '':
    print(txt)
    try:
      txt = input()
    except EOFError:
      break
  print('')

  try:
    vrstica = input()
  except EOFError:
    break