Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
gunicorni-2018 Droni Python 3 0/100Prekoračen čas (TLE) 10. maj '18 @ 19:13

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/5 8,199 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#2 0/5 8,176 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#3 0/5 8,102 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#4 0/5 8,172 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#5 0/5 8,094 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#6 0/5 8,223 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#7 0/5 8,199 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#8 0/5 8,191 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#9 0/5 8,211 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#10 0/5 8,102 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#11 0/5 8,211 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#12 0/5 8,105 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#13 0/5 8,102 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#14 0/5 8,203 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#15 0/5 8,105 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#16 0/5 8,125 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#17 0/5 8,129 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#18 0/5 8,207 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#19 0/5 8,125 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#20 0/5 8,141 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.

Ocenjevani program (Droni.py):
import sys

def preberiVrstico(vr):
  return list(map(int,vr.strip().split()))


def sestejTrojico(t1, t2):
  return tuple([x + y for x, y in zip(t1, t2)])

def odstejTrojico(t1, t2):
  return tuple([x - y for x, y in zip(t1, t2)])


def vrniPremik(v1):
  '''Vrne vektor premika drona.'''
  (x, y, z) = v1
  if x != 0:
    if x < 0:
      premik1 = (-1, 0, 0)
    else:
      premik1 = (1, 0, 0)
  elif y != 0:
    if y < 0:
      premik1 = (0, -1, 0)
    else:
      premik1 = (0, 1, 0)
  elif z != 0:
    if z < 0:
      premik1 = (0, 0, -1)
    else:
      premik1 = (0, 0, 1)
  else:
    premik1 = (0, 0, 0)
  return premik1

def droni(z1, k1, z2, k2):
  ''''''
  v1 = odstejTrojico(k1, z1)
  v2 = odstejTrojico(k2, z2)
  premik1 = vrniPremik(v1)
  premik2 = vrniPremik(v2)

  if sestejTrojico(z1, premik1) == sestejTrojico(z2, premik2):
    premik2 = (0, 0, 0) # Če se zabijeta
  elif sestejTrojico(z1, premik1) == z2 and sestejTrojico(z2, premik2) == z1:
    premik2 = (premik2[1],premik2[2],premik2[0])


  #print(z1, z2)
  # print(sestejTrojico(z1, premik1), sestejTrojico(z2, premik2))
  #return
  if z1 == k1 and z2 == k2:
    return '{0} {1}'.format(z1, z2)
  else:
    rekurzija = droni(sestejTrojico(z1, premik1), k1, sestejTrojico(z2, premik2), k2)
    return '{0} {1}\n{2}'.format(z1, z2, rekurzija)
vnos = sys.stdin.readlines()

prvi = preberiVrstico(vnos[0])
drugi = preberiVrstico(vnos[1])

z1 = tuple(prvi[:3])
k1 = tuple(prvi[3:])
z2 = tuple(drugi[:3])
k2 = tuple(drugi[3:])

print(droni(z1, k1, z2, k2))