Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
AlenVerk-2018 Podnapisi C# 0/100Napačen odgovor (WA) 10. maj '18 @ 19:25

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/7 22,559 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:10:30,285 --> 00:10:33,049
?RNO OGLEDALO
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
01:10:30,285 --> 01:10:33,049
?RNO OGLEDALO

2
01:11:11,245 --> 01:11:12,849
#2 0/7 18,750 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:59:26,343 --> 00:59:27,945
All right, everybody.
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
20:59:26,343 --> 20:59:27,945
All right, everybody.

2
20:59:27,978 --> 20:59:29,512
#3 0/7 20,605 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:00:04,880 --> 00:00:06,630
In 2022, mankind finally
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
00:00:04,880 --> 00:00:06,630
In 2022, mankind finally

2
00:00:09,600 --> 00:00:11,590
built a full virtual environment

3
#4 0/7 20,609 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:24:16,872 --> 00:24:18,622
In 2022, mankind finally
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
01:24:16,872 --> 01:24:18,622
In 2022, mankind finally
In 2022, mankind finally
In 2022, mankind finally
In 2022, mankind finally
#5 0/7 20,488 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:59:28,759 --> 00:59:30,509
In 2022, mankind finally
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
23:59:28,759 --> 23:59:30,509
In 2022, mankind finally

2
23:59:33,479 --> 23:59:35,469
#6 7/7 18,750 MiB 0,000 s OK
#7 7/7 20,566 MiB 0,000 s OK
#8 0/7 20,703 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:11:15,100 --> 00:11:16,850
2
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
00:11:15,100 --> 00:11:16,850
2
SHIFT: 00:11:10,220
00:00:04,880 --> 00:00:06,630
00:00:04,880 --> 00:00:06,630

2
#9 0/7 20,602 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:59:28,759 --> 00:59:30,509
SHIFT: 13:59:23,879
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
13:59:28,759 --> 13:59:30,509
SHIFT: 13:59:23,879
In 2022, mankind finally
? comment?
// nooo
#10 0/7 18,609 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:00:14,601 --> 00:00:17,801
Pulp: 1. Mehka, vla?na,
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
00:00:14,601 --> 00:00:17,801
Pulp: 1. Mehka, vla?na,
brezobli?na gmota snovi.

2
00:00:18,301 --> 00:00:21,201
2. ?asopis ali knjiga
#11 0/7 20,633 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:00:06,180 --> 00:00:07,930
In 2022, mankind finally
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
00:00:06,180 --> 00:00:07,930
In 2022, mankind finally

2
00:00:10,900 --> 00:00:12,890
built a full virtual environment

3
#12 0/7 20,648 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:10:00,681 --> 00:10:02,081
<i>Previously on</i>
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
00:10:00,681 --> 00:10:02,081
<i>Previously on</i>
The Big Bang Theory...

2
00:10:02,683 --> 00:10:04,713
So, Leonard, tell
#13 0/8 20,602 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:13:13,073 --> 00:13:17,073
PUENTE ANTIGUO,
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
03:13:13,073 --> 03:13:17,073
PUENTE ANTIGUO,
NOVA MEHIKA

2
#14 0/8 18,789 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1
00:10:25,000 --> 00:10:30,130
In 2022, mankind finally
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
01:10:25,000 --> 01:10:30,130
In 2022, mankind finally

2
01:11:01,000 --> 01:11:05,090

Ocenjevani program (Program.cs):
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Podnapisi
{
  class Program
  {
    class Cas
    {
      int hh;
      int mm;
      int ss;
      int uu;      public Cas(string shift)
      {
        hh = int.Parse(shift.Substring(0, 2));
        mm = int.Parse(shift.Substring(3, 2));
        ss = int.Parse(shift.Substring(6, 2));
        uu = int.Parse(shift.Substring(9, 3));
      }

      public void Povecaj(Cas c)
      {
        if (uu + c.uu >= 1000)
        {
          uu = (uu + c.uu) - 1000;
          ss++;
        }
        else
        {
          uu += c.uu;
        }
        if (ss + c.ss >= 60)
        {
          ss = (ss + c.ss) - 60;
          mm++;
        }
        else
        {
          ss += c.ss;
        }
        if (mm + c.mm >= 60)
        {
          mm = (mm + c.mm) - 60;
          hh++;
        }
        else
        {
          mm += c.mm;
        }
        hh += hh;

      }

      public static string DvaCasa(Cas cas1, Cas cas2)
      {
        string s = cas1.hh.ToString("00");
        s += ":";
        s += cas1.mm.ToString("00");
        s += ":";
        s += cas1.ss.ToString("00");
        s += ",";
        s += cas1.uu.ToString("000");
        s += " --> ";
        s += cas2.hh.ToString("00");
        s += ":";
        s += cas2.mm.ToString("00");
        s += ":";
        s += cas2.ss.ToString("00");
        s += ",";
        s += cas2.uu.ToString("000");
        return s;
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      string shift = Console.ReadLine();

      List<string> izhod = new List<string>();
 
      Cas cas = new Cas(shift.Substring(7, 12));
      bool brea = false;
      int stevec = 0;
      string text = "";
      do
      {
        stevec = int.Parse(Console.ReadLine());
        izhod.Add(stevec.ToString());
        string casString = Console.ReadLine();

        Cas cas1 = new Cas(casString.Substring(0, 12));
        Cas cas2 = new Cas(casString.Substring(17, 12));
        cas1.Povecaj(cas);
        cas2.Povecaj(cas);
        izhod.Add(Cas.DvaCasa(cas1, cas2));

        string vrsticaa = "";
        do
        {
          int i= Console.Read();
          if(i=='\r')
          {
            vrsticaa += Convert.ToChar(i);
            i = Console.Read();
            vrsticaa += Convert.ToChar(i);
            izhod.Add(vrsticaa);
            vrsticaa = "";
            i = Console.Read();
            if(i=='\r')
            {
              vrsticaa += i;
              i = Console.Read();
              vrsticaa += i;
              izhod.Add(vrsticaa);
              vrsticaa = "";
              break;
            }
          }
          else if(i=='\n')
          {
            izhod.Add(vrsticaa);
            brea = true;
            break;
          }
          else
          {
            vrsticaa += Convert.ToChar(i);
          }

          /*if (text.Length!=0&&text.Substring(text.Length -1, 1)=="\n" && text.Substring(text.Length - 2, 1) != "\r")
          {
            brea = true;
            izhod.Add(text.Remove(text.Length - 2, 2));
          }
          izhod.Add(text);*/
        } while (true );
      } while (brea!=true);
      foreach (string s in izhod)
      {
        Console.WriteLine(s);
      }
      //Console.ReadKey();
    }
  }
}