Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
vapid-2018 Podnapisi Python 3 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 10. maj '18 @ 19:36

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/7 8,434 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#2 0/7 8,664 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#3 0/7 8,500 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#4 0/7 8,594 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#5 0/7 8,496 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#6 0/7 8,512 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#7 0/7 8,676 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#8 0/7 8,664 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#9 0/7 8,496 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#10 0/7 8,570 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#11 0/7 8,691 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#12 0/7 8,598 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#13 0/8 8,688 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line
#14 0/8 8,676 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 80, in <module>
  vrstica = input()
EOFError: EOF when reading a line

Ocenjevani program (podnapisi.py):

def loci(skupni_cas):
  (cas, mili) = skupni_cas.split(',')
  (ure, minute, sekunde) = cas.split(':')
  zamik = [ure, minute, sekunde, mili]
  return(zamik)

def pristej(cas, zamik): # elementi v seznamu bodo že int
  [u1, m1, s1, mil1] = cas
  [u2, m2, s2, mil2] = zamik
  mil = mil1 + mil2

  prehod = 0
  if mil>999:
    prehod = 1
    mil = mil - 1000

  s = s1 + s2 + prehod
  prehod = 0
  if s > 99:
    prehod = 1
    s = s - 100

  m = m1 + m2 + prehod
  prehod = 0
  if m > 99:
    prehod = 1
    m = m - 100

  u = u1 + u2 + prehod

  return([u, m, s, mil])


def zamakni(od, do, zamik):
  od = [int(el) for el in od]
  do = [int(el) for el in do]
  zamik = [int(el) for el in zamik]
  novi_od = pristej(od, zamik)
  novi_do = pristej(do, zamik)
  return(novi_od, novi_do)

def oblikuj(k):
  if k < 10:
    return '0' + str(k)
  else:
    return str(k)

def oblikuj_mili(k):
  if k < 10:
    return '00' + str(k)
  elif k < 100:
    return '0' + str(k)
  else:
    return str(k)

def izpis_casov (od, do):
  odPrvi = od[0:3]
  odDrugi = od[3]
  doPrvi = do[0:3]
  doDrugi = do[3]
  odPrvi = [oblikuj(el) for el in odPrvi]
  doPrvi = [oblikuj(el) for el in doPrvi]
  odDrugi = oblikuj_mili(odDrugi)
  doDrugi = oblikuj_mili(doDrugi)
  odPrvi.append(odDrugi)
  doPrvi.append(doDrugi)
  [u1, m1, s1, mil1] = odPrvi
  [u2, m2, s2, mil2] = doPrvi
  vrstica = u1 +':'+ m1 +':'+ s1 +','+ mil1 +' --> '+u2 +':' +m2 +':' +s2 +',' + mil2
  return(vrstica)

# zajem:
(shift, zamik) = input().split(' ')
zamik = loci(zamik)
ena = input()
print(ena)
while(True):
  vrstica = input()
  try:
    (od, do) = vrstica.split(" --> ")
    od = loci(od)
    do = loci(do)
    (novi_od, novi_do) = zamakni(od, do, zamik)
    print(izpis_casov(novi_od, novi_do))

  except:
    print(vrstica)