Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
vlakectomaz-2018 Droni Python 3 0/100Prekoračen čas (TLE) 10. maj '18 @ 19:43

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/5 8,566 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#2 0/5 8,656 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#3 0/5 8,621 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#4 0/5 8,664 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#5 0/5 8,570 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#6 0/5 8,531 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#7 0/5 8,500 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#8 0/5 8,578 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#9 0/5 8,480 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#10 0/5 9,137 MiB 0,000 s Prekoračen čas
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#11 0/5 8,652 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#12 5/5 8,656 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#13 0/5 8,582 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#14 0/5 8,492 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#15 5/5 8,496 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#16 0/5 8,512 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#17 5/5 8,602 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#18 0/5 8,664 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#19 0/5 8,664 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#20 0/5 8,488 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.

Ocenjevani program (droni.py):
xa0, ya0, za0, xa1, ya1, za1 = [int(x) for x in input().split(" ")]
xb0, yb0, zb0, xb1, yb1, zb1 = [int(x) for x in input().split(" ")]

s1 = [xa0, ya0, za1]
c1 = (xa1, ya1, za1)

s2 = [xb0, yb0, zb0]
c2 = (xb1, yb1, zb1)

diff1 = [b-a for a,b in zip(s1,c1)]
diff2 = [b-a for a,b in zip(s2,c2)]

zamenjaj = False
if sum(map(abs, diff1)) < sum(map(abs, diff2)):
  zamenjaj = True
  s1, s2 = s2, s1
  c1, c2 = c2, c1
  diff1, diff2 = diff2, diff1

pot1 = [tuple(s1)]
pot2 = [tuple(s2)]

# simuliramo prvega
while(sum(map(abs, diff1)) > 0):
  cand = sorted([(abs(v), e) for e,v in enumerate(diff1)], reverse=True)

  _, maxI = cand[0]

  if(diff1[maxI] > 0):
    s1[maxI] += 1
    diff1[maxI] -= 1
  else:
    s1[maxI] -= 1
    diff1[maxI] += 1

  pot1.append(tuple(s1))

step = 0
while(sum(map(abs, diff2)) > 0):
  cand = sorted([(abs(v), e) for e,v in enumerate(diff2)], reverse=True)

  e_cur = list(pot1[min(step, len(pot1)-1)])
  e_next = list(pot1[min(step+1, len(pot1)-1)])

  found = False
  for v, maxI in cand:
    if (v<=0):
      break

    sn = s2[:]
    sn[maxI] += 1 if(diff2[maxI] > 0) else -1

    crash = (sn == e_next or (sn== e_cur and s2 == e_next))
    if(not crash):
      found = True
      s2 = sn
      diff2[maxI] -= 1 if(diff2[maxI] > 0) else -1
      break

  if (not found and (e_cur == e_next or e_next == s2)):

    # poisci os zabitja
    diffc = [abs(a-b) for a,b in zip(s2, e_cur)]
    axis = -1
    for i,v in enumerate(diffc):
      if v > 0:
        axis = i
        break

    way = e_cur[axis] - s2[axis] > 0
    if(axis==0):
      s2[1] += 1
      pot2.append(tuple(s2))
      for _ in range(2):
        s2[0] += 1 if(way>0) else -1
        pot2.append(tuple(s2))
      s2[1] -= 1
    else:
      s2[0] += 1
      pot2.append(tuple(s2))
      for _ in range(2):
        s2[1] += 1 if (way > 0) else -1
        pot2.append(tuple(s2))
      s2[0] -= 1

    step += 3
    diff2[axis] -= 2 if way > 0 else -2

  step += 1
  pot2.append(tuple(s2))

if(len(pot1) > len(pot2)):
  pot2 = pot2 + (len(pot1)-len(pot2)) * [pot2[-1]]

if(len(pot2) > len(pot1)):
  pot1 = pot1 + (len(pot2) - len(pot1)) * [pot1[-1]]

if(zamenjaj):
  z = zip(pot2, pot1)
else:
  z = zip(pot1, pot2)

for p1,p2 in z:
  x1,y1,z1 = p1
  x2,y2,z2 = p2
  print("(%d %d %d) (%d %d %d)" % (x1,y1,z1,x2,y2,z2))