Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
muzik-2018 Dolenjec C++ 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 10. maj '18 @ 20:08

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 3/3 3,051 MiB 0,000 s OK
#2 0/3 2,809 MiB 0,004 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#3 3/3 3,051 MiB 0,004 s OK
#4 3/3 3,043 MiB 0,004 s OK
#5 3/3 3,051 MiB 0,000 s OK
#6 3/3 3,121 MiB 0,000 s OK
#7 0/3 3,121 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#8 3/3 2,996 MiB 0,000 s OK
#9 3/3 2,996 MiB 0,000 s OK
#10 3/3 3,051 MiB 0,004 s OK
#11 0/3 3,121 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#12 3/3 3,055 MiB 0,000 s OK
#13 3/3 3,113 MiB 0,000 s OK
#14 3/3 3,125 MiB 0,000 s OK
#15 0/3 2,934 MiB 0,004 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#16 0/3 2,855 MiB 0,000 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#17 3/3 3,055 MiB 0,004 s OK
#18 0/3 2,965 MiB 0,004 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#19 0/3 2,969 MiB 0,004 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#20 0/3 2,969 MiB 0,004 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#21 0/3 2,961 MiB 0,000 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#22 3/3 3,293 MiB 0,016 s OK
#23 0/3 19,027 MiB 0,244 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#24 0/3 14,633 MiB 0,303 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#25 0/3 20,148 MiB 0,279 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#26 0/3 9,996 MiB 0,227 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#27 3/3 7,820 MiB 0,233 s OK
#28 0/3 16,266 MiB 0,243 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#29 0/3 20,801 MiB 0,261 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#30 3/3 12,324 MiB 0,257 s OK
#31 3/3 7,836 MiB 0,251 s OK
#32 0/3 6,391 MiB 0,215 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#33 0/4 2,809 MiB 0,004 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu

Ocenjevani program (main.cpp):
namespace{
}


#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <stack>
#include <algorithm>
#include <map>

using namespace std;

vector<int> low;
vector<int> dfs_num;
stack<int> S;
vector<int> component;

void strongly_connected_components_internal(int u, const vector<vector<pair<int,int> > > & graf, vector<vector<int> > & comps){

  static int dfs_num_counter = 1;
  low[u] = dfs_num[u] = dfs_num_counter++;
  S.push(u);

  for(pair<int, int> v: graf[u]){
    if(dfs_num[v.first] == 0){
      strongly_connected_components_internal(v.first, graf, comps);
    }if(dfs_num[v.first] != -1){
      low[u] = min(low[u], low[v.first]);
    }
  }

  if(low[u] == dfs_num[u]){
    int cnum = comps.size();
    comps.push_back({});
    int w;
    do{
      w = S.top();
      S.pop();
      comps.back().push_back(w);
      component[w] = cnum;
      dfs_num[w] -=1;
    }while(w != u);
  }
}


void strongly_connected_components(const vector<vector<pair<int,int>>> &graf, vector<vector<int>> &comps, vector<map<int,int>> & dag){
  int n = graf.size();
  low.assign(n, 0);
  dfs_num.assign(n,0);
  component.assign(n, -1);
  //return;
  for(int i = 0; i < n; ++i){
    if(dfs_num[i] == 0){
      strongly_connected_components_internal(i, graf, comps);
    }
  }

  dag.resize(comps.size());
  for(int u = 0; u < n; ++u){
    for(const auto & v : graf[u]){
      if(component[u] != component[v.first]){
        dag[component[u]][component[v.first]] += v.second;
      }
    }
  }

}

int main(){
  int N, M, D, Q;
  cin >> N >> M >> D >> Q;
  vector<vector<pair<int,int> > > graf;
  vector<int> gostile;
  gostile.reserve(D);
  graf.reserve(N);
  vector<bool> gost;
  vector<bool> self;
  gost.reserve(N);
  for(int j = 0; j < N; ++j){
    vector<pair<int,int> > temp;
    graf.push_back(temp);
    gost.push_back(0);
    self.push_back(0);
  }
  for(int j = 0; j < D; ++j){
    int t;
    cin >> t;
    gostile.push_back(t-1);
    gost[t-1] = 1;
  }
  for(int j = 0; j < M; ++j){
    int from, to;
    cin >>from >> to;
    if(from == to){
      self[from-1] = 1;
    }
    graf[from-1].push_back(make_pair(to-1, 1));
  }
  vector<vector<int>> comps;
  vector<map<int,int>> dag;

  strongly_connected_components(graf, comps, dag);
  // Sprehodi DAG
  stack<int> sta;
  vector<bool> vis;
  vis.reserve(comps.size());
  for(int j = 0; j < comps.size(); ++j){
    vis.push_back(0);
  }
  int temp = -1;
  for(int j = 0; j < comps.size(); ++j){
    for(int i = 0; i < comps[j].size(); ++i){
      if(comps[j][i] == Q-1){
        temp = j;
        goto out;
      }
    }
  }
  if(temp == -1){
    cout << "NE\n";
    return 0;
  }
  out:
  sta.push(temp);
  vis[temp] = 1;
  while(sta.size()){
    int cur = sta.top();
    sta.pop();
    vis[cur] = 1;
    for(int j = 0; j < comps[cur].size(); ++j){
      if(gost[comps[cur][j]]){
        if(comps[cur].size() > 1 || self[comps[cur][j]]){
          cout << "DA\n";
          return 0;
        }

      }
    }
    auto m = dag[cur];
    for(const auto & kv : m){
      int key = kv.first;
      if(!vis[key]){
        sta.push(key);
      }
    }


  }


  cout << "NE\n";

  return 0;
}