Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
Deathmask Dolenjec C++ 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 10. maj '18 @ 20:08

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/3 3,105 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#2 3/3 3,094 MiB 0,004 s OK
#3 0/3 128,039 MiB 0,890 s Prekoračen spomin
#4 0/3 2,922 MiB 3,019 s Prekoračen čas
#5 0/3 2,844 MiB 2,940 s Prekoračen čas
#6 0/3 2,848 MiB 2,988 s Prekoračen čas
#7 0/3 3,035 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#8 0/3 3,109 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#9 0/3 3,098 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#10 0/3 2,848 MiB 3,019 s Prekoračen čas
#11 0/3 3,035 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#12 0/3 2,836 MiB 3,025 s Prekoračen čas
#13 3/3 3,039 MiB 0,004 s OK
#14 3/3 3,039 MiB 0,004 s OK
#15 3/3 3,039 MiB 0,000 s OK
#16 3/3 3,035 MiB 0,004 s OK
#17 0/3 128,070 MiB 0,774 s Prekoračen spomin
#18 0/3 3,121 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#19 0/3 3,055 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#20 0/3 3,055 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#21 0/3 3,051 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#22 0/3 128,047 MiB 0,263 s Prekoračen spomin
#23 3/3 9,211 MiB 0,195 s OK
#24 0/3 9,211 MiB 0,225 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#25 0/3 9,191 MiB 0,219 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#26 0/3 6,188 MiB 0,179 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#27 0/3 128,129 MiB 2,545 s Prekoračen spomin
#28 3/3 9,141 MiB 0,232 s OK
#29 0/3 9,203 MiB 0,238 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#30 0/3 6,191 MiB 0,185 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#31 0/3 128,004 MiB 1,285 s Prekoračen spomin
#32 3/3 4,508 MiB 0,173 s OK
#33 4/4 3,031 MiB 0,004 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <stack>
#include <string.h>
using namespace std;

int main()
{
 int n,m,d,s;
 cin>>n>>m>>d>>s;
 int pubs[n];
 vector <int> vec[n+1];
 vec[1].push_back(1);
 int vis[n];
 memset(pubs,0,sizeof(pubs));
 memset(vis,0,sizeof(vis));
 stack <int> stac;

  bool res = false;
 for (int i=0;i<d;i++){
  int p;
  cin>>p;

  pubs[p]=1;
 }


  for (int i=0;i<m;i++){

      int cor1,cor2;
      cin>>cor1>>cor2;
      vec[cor1].push_back(cor2);
  }

  stac.push(s);
  vis[s]=1;
  bool pub=false;
  if (pubs[s] == 1){

      pub = true;
    }
  while(!stac.empty()){

    int loc = stac.top();
    stac.pop();
    //cout<<loc<<endl;
    if (pubs[loc] == 1){

      pub = true;
    }

    if (vis[loc] == 1 and pub)
    {
      res=true;
      break;
    }

      for (int i=1;i<vec[loc].size();i++){

          stac.push(vec[loc][i]);

          //cout<<"pused "<<vec[loc][i]<<endl;

      }

  }

  if (res)
  cout<<"DA";
  else
  cout<<"NE";  return 0;
}