Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ognjeniprocesor-2018 Droni Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 10. maj '18 @ 20:09

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/5 8,660 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#2 0/5 8,590 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#3 5/5 8,848 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#4 5/5 8,961 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#5 5/5 8,762 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#6 5/5 8,813 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#7 0/5 8,582 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#8 0/5 8,484 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#9 0/5 8,555 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#10 5/5 9,520 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#11 0/5 8,590 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#12 5/5 8,492 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#13 5/5 8,477 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#14 5/5 8,488 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#15 5/5 8,664 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#16 5/5 8,656 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#17 5/5 8,582 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#18 5/5 8,566 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.
#19 0/5 8,586 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The program made an invalid move.
#20 5/5 8,594 MiB 0,000 s OK
Povratna informacija sodniškega sistema:
​The output was correct.

Ocenjevani program (droni.py):
def drone_sign(initial, final):
  if final>initial:
    return 1
  elif initial>final:
    return -1
  else:
    return 0


def get_drone_signs(current, final):
  dx = drone_sign(current[0], final[0])
  dy = drone_sign(current[1], final[1])
  dz = drone_sign(current[2], final[2])
  dv = [dx, dy, dz]
  return dv


def add_vector(x, dx, dim):
  new_x=list(x)
  new_x[dim]+=dx[dim]
  return new_x


def cycle(dim, current, final):
  while current[dim] == final[dim]:
    dim += 1
    dim %= 3
  return dim

dron1 = [int(num) for num in input().split()]
dron2 = [int(num) for num in input().split()]
dron1 = [ [i for i in dron1[:3]], [i for i in dron1[3:]] ]
dron2 = [ [i for i in dron2[:3]], [i for i in dron2[3:]] ]

dv1 = get_drone_signs(dron1[0], dron1[1])
dv2 = get_drone_signs(dron2[0], dron2[1])

current1 = dron1[0]
current2 = dron2[0]
final1 = dron1[1]
final2 = dron2[1]
dim1 = 0 # x
dim2 = 0 # x

koordinate1 = [current1]
koordinate2 = [current2]

while current1 != dron1[1] or current2 != dron2[1]:
  new1 = add_vector(current1, dv1, dim1)
  new2 = add_vector(current2, dv2, dim2)
  if new1 == new2 and current2 != new2 and current1 != new1:
    current1=new1
  elif new1 == current2 and new2 == current1:
    dim_prime = dim1 + 1
    dim_prime %= 3
    dv_prime = [1, 1, 1]

    new1 = add_vector(current1, dv_prime, dim_prime)
    koordinate1.append(new1)
    koordinate2.append(new2)

    new1 = add_vector(current1, dv1, dim1)
    koordinate1.append(new1)
    koordinate2.append(new2)

    new1 = add_vector(current1, dv1, dim1)
    koordinate1.append(new1)
    koordinate2.append(new2)

    dv_prime = [-1, -1, -1]
    new1 = add_vector(current1, dv_prime, dim_prime)
    current1 = new1
    current2 = new2
    dv1 = get_drone_signs(current1, final1)
    dv2 = get_drone_signs(current2, final2)

  elif new1 == new2:
    if current2 == final2:
      sum_of_dv=0
      for i in range(3):
        sum_of_dv+=abs(dv1[i])
      if sum_of_dv==1:
        dim_prime = dim1 + 1
        dim_prime %= 3
        dv_prime = [1, 1, 1]

        new1 = add_vector(current1, dv_prime, dim_prime)
        koordinate1.append(new1)
        koordinate2.append(new2)

        new1 = add_vector(current1, dv1, dim1)
        koordinate1.append(new1)
        koordinate2.append(new2)

        new1 = add_vector(current1, dv1, dim1)
        koordinate1.append(new1)
        koordinate2.append(new2)

        dv_prime = [-1, -1, -1]
        new1 = add_vector(current1, dv_prime, dim_prime)

        current1 = new1
        current2 = new2

        dv1 = get_drone_signs(current1, final1)
        dv2 = get_drone_signs(current2, final2)
      else:
        new_dim=cycle(dim1,current1,final1)
        new1 = add_vector(current1, dv1, new_dim)
        koordinate1.append(new1)
        koordinate2.append(new2)

        new1 = add_vector(current1, dv1, dim1)
        koordinate1.append(new1)
        koordinate2.append(new2)

        current1=new1
        current2=new2

        dv1 = get_drone_signs(current1, final1)
        dv2 = get_drone_signs(current2, final2)
    else:
      sum_of_dv = 0
      for i in range(3):
        sum_of_dv += abs(dv2[i])
      if sum_of_dv == 1:
        dim_prime = dim2 + 1
        dim_prime %= 3
        dv_prime = [1, 1, 1]

        new2 = add_vector(current2, dv_prime, dim_prime)
        koordinate1.append(new1)
        koordinate2.append(new2)

        new2 = add_vector(current2, dv2, dim2)
        koordinate1.append(new1)
        koordinate2.append(new2)

        new2 = add_vector(current2, dv2, dim2)
        koordinate1.append(new1)
        koordinate2.append(new2)

        dv_prime = [-1, -1, -1]
        new2 = add_vector(current2, dv_prime, dim_prime)

        current1 = new1
        current2 = new2

        dv1 = get_drone_signs(current1, final1)
        dv2 = get_drone_signs(current2, final2)
      else:
        new_dim = cycle(dim2, current2, final2)
        new2 = add_vector(current2, dv2, new_dim)
        koordinate1.append(new1)
        koordinate2.append(new2)

        new2 = add_vector(current2, dv2, dim2)
        koordinate1.append(new1)
        koordinate2.append(new2)

        current1 = new1
        current2 = new2

        dv1 = get_drone_signs(current1, final1)
        dv2 = get_drone_signs(current2, final2)  else:
    current1 = new1
    current2 = new2
  if current1 == final1:
    dv1 = [0, 0, 0]
  elif current1[dim1] == final1[dim1]:
    dim1 = cycle(dim1, current1, final1)
  if current2 == final2:
    dv2 = [0, 0, 0]
  elif current2[dim2] == final2[dim2]:
    dim2 = cycle(dim2, current2, final2)
  koordinate1.append(current1)
  koordinate2.append(current2)

for i,x in enumerate(koordinate1):
  y = koordinate2[i]
  print("({} {} {}) ({} {} {})".format(*x, *y))