Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
cimetovipolzki-2018 Kombinatorna logika Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 10. maj '18 @ 20:11

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/12 8,313 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​S(SKK)(K(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS)
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​S(SKK)(K(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS)
=SKK(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS)(K(S(KK)(SKK))(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS))
=K(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS)(K(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS))(K(S(KK)(SKK))(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS))
=S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS(K(S(KK)(SKK))(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS))
=S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK)))))K(K(S(KK)(SKK))K)S(K(S(KK)(SKK))(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS))
=KSK(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))K)(K(S(KK)(SKK))K)S(K(S(KK)(SKK))(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(SKK)))(S(KK)(SKK))))))(K(S(KK)(SKK)))KS))
#2 0/12 8,320 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​S(K(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))))(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​S(K(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))))(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))
=K(S(S(KS)(S(KK)(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))
=S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))
=S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))(K(K(SKK))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))
=S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(KS(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(K(K(SKK))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))
=S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(K(K(SKK))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))
#3 12/12 8,344 MiB 0,000 s OK
#4 12/12 8,340 MiB 0,000 s OK
#5 0/13 8,324 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))
=S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))
=KS(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))
=S(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))
=S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))
=KK(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))
#6 0/13 8,344 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​S(K(K(SKK)))K(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​S(K(K(SKK)))K(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)
=K(K(SKK))(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)(K(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS))
=K(SKK)(K(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS))
=SKK
<<<EOF>>>
#7 13/13 8,438 MiB 0,000 s OK
#8 0/13 8,316 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​S(K(S(S(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))))))
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​S(K(S(S(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))))))
=S(K(S(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))))))
=S(K(S(S(KS(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))))))
=S(K(S(S(S(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))))))
=S(K(S(S(S(KK)(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))))))
=S(K(S(S(KK(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)))))(K(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))(K(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK))))))))))

Ocenjevani program (grač.py):
def krajsajSingle(niz):
  i=0
  rez=''
  while i<len(niz):
    if niz[i]=='(' and niz[i+2]==')':
      rez+=niz[i+1]
      i+=3
    else:
      rez+=niz[i]
      i+=1
  return rezdef krajsajLevo(niz):
  rez=''
  stateLevo=1
  zadnji = []
  for znj in niz:
    if stateLevo==1:
      if znj=='(':
        zadnji.append('l')
      else:
        stateLevo=0
        rez += znj

    else:
      if znj=='(':
        stateLevo=1
        rez+=znj
        zadnji.append('n')
      elif znj==')':
        if zadnji.pop()=='n':
          rez+=znj
      else:
        rez+=znj


  return rez

# print(krajsajLevo(krajsajSingle('(((SK)K)S)S')))

def s(x,y,z):
  return "({})({})(({})({}))".format(x, z, y, z)

def k(x,y):
  return "(" + x + ")"


# main

def triarg(vhod):
  x, y, z = "", "", ""
  i = 1

  if i >= len(vhod):
    return None, None, None, None

  if vhod[i] == "(":
    j = i + 1
    levih = 1
    desnih = 0

    while levih != desnih:
      if vhod[j] == "(":
        levih += 1
      elif vhod[j] == ")":
        desnih += 1
      j += 1
    x = vhod[i+1:j-1]
    i = j
  else:
    x = vhod[i]
    i += 1

  if i >= len(vhod):
    return x, None, None, None

  if vhod[i] == "(":
    j = i + 1
    levih = 1
    desnih = 0

    while levih != desnih:
      if vhod[j] == "(":
        levih += 1
      elif vhod[j] == ")":
        desnih += 1
      j += 1
    y = vhod[i+1:j-1]
    i = j
  else:
    y = vhod[i]
    i += 1

  if i >= len(vhod):
    return x, y, None, None

  if vhod[i] == "(":
    j = i + 1
    levih = 1
    desnih = 0

    while levih != desnih:
      if vhod[j] == "(":
        levih += 1
      elif vhod[j] == ")":
        desnih += 1
      j += 1
    z = vhod[i+1:j-1]
    i = j
  else:
    z = vhod[i]
    i += 1

  if i >= len(vhod):
    return x, y, z, None

  return x, y, z, vhod[i:]

def dvarg(vhod):
  x, y = "", ""
  i = 1

  if i >= len(vhod):
    return None, None, None

  if vhod[i] == "(":
    j = i + 1
    levih = 1
    desnih = 0

    while levih != desnih:
      if vhod[j] == "(":
        levih += 1
      elif vhod[j] == ")":
        desnih += 1
      j += 1
    x = vhod[i+1:j-1]
    i = j
  else:
    x = vhod[i]
    i += 1

  if i >= len(vhod):
    return x, None, None

  if vhod[i] == "(":
    j = i + 1
    levih = 1
    desnih = 0

    while levih != desnih:
      if vhod[j] == "(":
        levih += 1
      elif vhod[j] == ")":
        desnih += 1
      j += 1
    y = vhod[i+1:j-1]
    i = j
  else:
    y = vhod[i]
    i += 1

  if i >= len(vhod):
    return x, y, None

  return x, y, vhod[i:]

def kraj(s):
  return krajsajLevo(krajsajSingle(s))


rvhod=input()
print(rvhod)

def korak(state):
  if state[0] == "S":
    x, y, z, rest = triarg(state)
    if (x == None and y == None and z == None):
      return "S"
    if (y == None and z == None):
      return kraj("S({})".format(korak(x)))
    if (z == None):
      return kraj("S({})({})".format(korak(x), korak(y)))
    newstate = s(x,y,z)
    if (rest != None):
      newstate += rest
    state = kraj(newstate)
    print("=" + state)
    return state
  elif state[0] == "K":
    x, y, rest = dvarg(state)
    if (x == None and y == None):
      return "K"
    if (y == None):
      return kraj("K({})".format(korak(x)))
    newstate = k(x,y)
    if (rest != None):
      newstate += rest
    state = kraj(newstate)
    print("=" + state)
    return state;