Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jam-2018 Kombinatorna logika Java 0/100Prekoračen čas (TLE) 10. maj '18 @ 20:13

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 36,762 MiB 0,000 s OK
#2 0/12 77,176 MiB 0,000 s Prekoračen čas
#3 12/12 34,184 MiB 0,000 s OK
#4 12/12 34,539 MiB 0,000 s OK
#5 0/13 95,711 MiB 8,115 s Prekoračen čas
#6 13/13 35,078 MiB 0,000 s OK
#7 13/13 36,371 MiB 0,000 s OK
#8 0/13 36,387 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 292
	at java.lang.String.charAt(String.java:658)
	at Main.indexKonec(Main.java:16)
	at Main.rek(Main.java:31)
	at Main.main(Main.java:102)

Ocenjevani program (Main.java):
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Scanner;

public class Main {

  static String s;

  public static int indexKonec( int i){


    if(i >= s.length() || s.charAt(i) != '(')return i;
    int oklepajev = 1;
    i+=1;
    while(oklepajev > 0){
      if(s.charAt(i) == '(')oklepajev++;
      if(s.charAt(i) == ')')oklepajev--;
      i++;
    }
    return i-1;
  }

  public static boolean rek(int i){
    if (s.charAt(i) == '('){
      return false;
    }

    char c = s.charAt(i);
    i++;
    if(c == 'S'){
      int k1 = indexKonec(i);
      int k2 = indexKonec(k1+1);
      int k3 = indexKonec(k2+1);

      if(k3 >= s.length())
        return false;
      else{

        String x = s.substring(i, k1+1);
        String y = s.substring(k1+1, k2+1);
        String z = s.substring(k2+1, k3+1);
        s = s.substring(0, i-1) + x + z + "(" + y + z + ")" + s.substring(k3+1, s.length());
        return true;

      }

    }

    if(c == 'K'){

      int k1 = indexKonec(i);
      int k2 = indexKonec(k1+1);

      if(k2 >= s.length())
        return false;
      else{

        String x = s.substring(i, k1+1);
        String y = s.substring(k1+1, k2+1);
        s = s.substring(0, i-1) + x + s.substring(k2+1, s.length());
        return true;
      }

    }
    System.out.println("asdfs");
    return true;
  }

  public static boolean poenostavi(){
    if(s.charAt(0) == '('){
      int k = indexKonec(0);
      s = s.substring(1, k) + s.substring(k+1, s.length());

      return true;
    }
    if(s.contains("((")){
      int k = s.indexOf("((");
      int kk = indexKonec(k+1);
      s = s.substring(0, k+1) + s.substring(k+2, kk) + s.substring(kk+1, s.length());
      return true;
    }

    for(int i = 0; i < s.length()-2; i++){
      if(s.charAt(i) =='(' && s.charAt(i+2) == ')'){
        s = s.substring(0,i) + s.substring(i+1, i+2) + s.substring(i+3, s.length());
        return true;
      }
    }

    return false;
  }

  public static void main(String[] args) {

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    s = sc.next();
    System.out.println(s);

    outer:while(true) {
      inner:for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
        if (!rek(i))
          continue inner;
        else {
          // okrajsaj
          while(poenostavi()){

          }

          System.out.println("=" + s);
          continue outer;
        }
      }

      break ;
    }


    /*in = sc.next();

    Izraz root = new Izraz();

    int a = 0;*/
/*
  static String in;
  static int index = 0;

  static boolean overEnd() {
    return index >= in.length() || in.charAt(index) == ')';
  }

  static class Izraz {

    char znak;

    Izraz x, y, z;

    void readAll() {
      if(znak == 'K') {
        x = create();
        y = create();
        if(!overEnd())
          y.readAll();
      } else {
        x = create();
        y = create();
        z = create();
        if(!overEnd())
          z.readAll();
      }
    }

    static Izraz create() {

      if(index >= in.length())
        return null;

      boolean imaOklepaj = in.charAt(index) == '(';

      if(!imaOklepaj) {
        Izraz r = new Izraz();
        r.znak = in.charAt(index++);
        return r;
      }

      Izraz r = new Izraz();
      r.znak = in.charAt(index++);
      r.readAll();

      if(r.znak == ')') {
        index++;
      }
      return r;
    }

  }
*/
  }
}