Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
sSrcem-2018 Dolenjec C++ 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 10. maj '18 @ 20:13

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/3 2,992 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1223NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#2 0/3 3,125 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​12DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#3 0/3 3,133 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1111NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#4 0/3 130,930 MiB 0,591 s Prekoračen spomin
#5 0/3 3,129 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1223313423313412233134233134NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#6 0/3 2,996 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​12DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#7 0/3 3,129 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​122314DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#8 0/3 3,129 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​12231223NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#9 0/3 2,996 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​122314DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#10 0/3 3,125 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​12DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#11 0/3 3,125 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​122413DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>
#12 0/3 3,129 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1223313423313412233134233134NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#13 0/3 3,129 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​146DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#14 0/3 3,129 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​134DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#15 0/3 130,789 MiB 2,560 s Prekoračen spomin
#16 0/3 130,797 MiB 0,634 s Prekoračen spomin
#17 0/3 3,129 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​12212334453111NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#18 0/3 2,996 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​2064545195195136136297297149NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#19 0/3 3,133 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​23118618629829865NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#20 0/3 2,996 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1619419416716722522518818820520529329321821829529517917963632262265858291291174174123123169169157157252252121218182642642312311841842042049816925425423823829729721221219519525251801801491692872871201201532952212212442445629311711735355555251251215215208208139139233233104167494919319328028062NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#21 0/3 2,996 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​752602601651651127555181852753131225225272272260260165165112NE<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#22 0/3 3,195 MiB 0,016 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​6275759462442656256DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#23 0/3 3,824 MiB 0,165 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#24 0/3 4,145 MiB 0,195 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#25 0/3 3,996 MiB 0,196 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#26 0/3 3,727 MiB 0,149 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#27 0/3 3,758 MiB 0,161 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#28 0/3 3,961 MiB 0,184 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#29 0/3 3,859 MiB 0,196 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#30 0/3 3,586 MiB 0,155 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#31 0/3 3,762 MiB 0,167 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#32 0/3 3,785 MiB 0,155 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#33 0/4 3,129 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​13DA<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NE
<<<EOF>>>

Ocenjevani program (dolenc.cpp):
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

using namespace std;

struct drolenjec{
int x,y;
};

struct B
{
  int krnc;
  bool crnoloskostna_bolezen29_rjavihmoce_radovnikov;
};

bool recursion(int start,int a,drolenjec povezave[],int st,B bar[],bool gos)
{
int ab;
for(int i = 0; i<st;i++)
{ab = a;
  if(povezave[i].x== ab){
      ab =povezave[i].y;
      cout<<a<<ab;
      if(bar[ab].crnoloskostna_bolezen29_rjavihmoce_radovnikov)
        return true;
      if(bar[ab].krnc==ab)
      {
        gos = true;
        bar[ab].crnoloskostna_bolezen29_rjavihmoce_radovnikov=true;
      }
  if(gos || ab!=start)
  recursion(start,ab,povezave,st,bar,gos);

  }
}
return false;
}


int main(){

int stavbe,ceste,gostilne,zacetek;

cin>>stavbe>>ceste>>gostilne>>zacetek;

B bar[gostilne];
for(int i = 0; i< gostilne; i++)
{
  cin>>bar[i].krnc;
  bar[i].crnoloskostna_bolezen29_rjavihmoce_radovnikov=false;
}
drolenjec povezave[ceste];
for(int i = 0; i< ceste; i++)
{
  cin>>povezave[i].x>>povezave[i].y;
}
bool zevgos = false;
if(recursion(zacetek,zacetek,povezave,ceste,bar,zevgos))
  cout<<"DA";
else
  cout<<"NE";

/*
for(int i = 0; i< ceste; i++)
{
  cout<<povezave[i].x<<povezave[i].y;
}*/

return 0;
}