Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ASMx64-2018 Enolične poti C++ 0/100Napačen odgovor (WA) 10. maj '18 @ 20:14

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/11 3,473 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​0<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
<<<EOF>>>
#2 0/11 3,473 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​0<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​4
<<<EOF>>>
#3 0/11 3,332 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​0<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​32
<<<EOF>>>
#4 0/11 3,340 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​0<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​432
<<<EOF>>>
#5 0/11 3,473 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​0<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​9104
<<<EOF>>>
#6 0/11 3,473 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​0<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​292832
<<<EOF>>>
#7 0/11 3,340 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​0<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​628528071
<<<EOF>>>
#8 0/11 3,336 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​0<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​423805245
<<<EOF>>>
#9 0/12 3,473 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​0<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​54355590
<<<EOF>>>

Ocenjevani program (Kombinatorna logika.cpp):
#include <iostream>

using namespace std;

int dp[301][301];

int main() {
	int N;
	cin >> N;
	for (int i = 1; i < 301; i++) {
		dp[i][0] = 0;
		dp[0][i] = 0;
	}

	for (int i = 2; i < 301; i++) {
		for (int j = 2; j < 301; j++) {
			dp[i][j] = dp[i - 1][j];
			
			if (i > j) {
				dp[i][j] = (dp[i][j] + dp[i][j - i]) % 1000000007;
			}
		}
	}

	cout << dp[N][N] / 2;


	return 0;
}