Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
Aquasonic-2018 Plezalne smeri C++ 100/100OK 13. okt '18 @ 10:56

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 50/50 3,066 MiB 0,000 s OK
#2 50/50 3,066 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <bits/stdc++.h>

#define f first
#define s second
#define pb push_back
#define mp make_pair

#define INF (1 << 30)

using namespace std;

typedef long long ll;
typedef pair<int, int> pii;
typedef pair<pii, int> piii;

const int maxn = 2e5 + 17;

int N, K;
int in[maxn];

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  vector<pair<int, string> > v;
  map<string,int> m;
  m["I"]=1;
  m["II"]=2;
  m["III"]=3;
  m["IV"]=4;
  m["V"]=5;
  m["VI"]=6;
  m["VII"]=7;
  m["VIII"]=8;
  m["IX"]=9;
  m["X"]=10;
  m["XI"]=11;
  m["XII"]=12;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    string a,b;
    cin>>a>>b;
    string broj="";
    string znak="";
    for(int j=0;j<b.size();j++)
    {
      if(b[j]=='+'||b[j]=='-')
        znak+=b[j];
      else
        broj+=b[j];
    }
    int bro=m[broj]*3-2;
    if(znak.size()==1){
    if(znak[0]=='-') bro--;
    else if(znak[0]=='+') bro++;
    }
    v.push_back(make_pair(bro,a));
  }
  sort(v.begin(),v.end());
  for(int i=0;i<v.size();i++)
  {
  cout<<v[i].second<<endl;
  }

  return 0;
}