Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ASMx64-2018 Tabela C++ 100/100OK 13. okt '18 @ 11:19

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 20/20 3,980 MiB 0,084 s OK
#2 20/20 3,363 MiB 0,000 s OK
#3 20/20 3,371 MiB 0,004 s OK
#4 20/20 3,555 MiB 0,004 s OK
#5 20/20 3,355 MiB 0,004 s OK

Ocenjevani program (tabela.cpp):
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
#include <map>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iomanip>
#define SIZE 102
using namespace std;
string matrika[SIZE][SIZE];
unsigned int najvec[SIZE];

int main()
{
  int stolpci, vrstice, counter, presledki;
  string prva, beseda;
  vector<char> vrstniRed;

  cin >> vrstice >> stolpci;
  cin >> prva;

  for (unsigned int i = 0; i < prva.length(); i++) {
    vrstniRed.push_back(prva[i]);
  }

  for (unsigned int i = 0; i <= SIZE; i++) najvec[i] = 0;
  cin.ignore();

  for (int i = 0; i < vrstice; i++) {
    cin >> prva;

    presledki = 1;
    for (unsigned int j = 0; j < prva.length(); j++) {
      if (prva[j] == ',') {
        prva[j] = ' ';
        presledki++;
      }

    }

    stringstream ss(prva);
    counter = 0;
    while (presledki--) {
      ss >> beseda;

      matrika[i][counter] = beseda;

      if (beseda.length() > najvec[counter]) {
        najvec[counter] = beseda.length();
      }
      counter++;
    }
  }

  for (int i = 0; i < vrstice; i++) {
    for (int j = 0; j < stolpci; j++) {
      if (vrstniRed[j] == 'L') {
        cout << std::left << setw(najvec[j]) << matrika[i][j];
      } else {
        cout << std::right << setw(najvec[j]) << matrika[i][j];
      }
      if (j != stolpci - 1)
        cout << " | ";
    }
    cout << endl;
  }

  return 0;
}