Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
vlakectomaz-2018 Tabela C++ 100/100OK 13. okt '18 @ 11:27

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 20/20 4,059 MiB 0,077 s OK
#2 20/20 3,195 MiB 0,007 s OK
#3 20/20 3,063 MiB 0,004 s OK
#4 20/20 3,184 MiB 0,004 s OK
#5 20/20 3,188 MiB 0,004 s OK

Ocenjevani program (tabela.cc):
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

int vrsticeN, stolpciN;
string poravnave;

struct vrstica{
	vector <string> name;
};

struct stolpec{
	int max_dolz;
};

stolpec stolpci[105];
vrstica vrstice[105];


int main(){
	int i,j,k;
	string s, delim=" | ", empty, t_vrstica;
	
	cin >> vrsticeN >> stolpciN;
	getline(cin,s);
	getline(cin,poravnave);
	
	// INIT
	for(j=0;j<stolpciN;j++) stolpci[j].max_dolz=0;
	
	// BRANJE
	for(i=0;i<vrsticeN;i++){
		for(j=0;j<stolpciN;j++){
			if(j+1<stolpciN)getline(cin,s,',');
			else getline(cin,s);
			vrstice[i].name.push_back(s);
			// zapis max dolzine
			if(stolpci[j].max_dolz<s.size()) stolpci[j].max_dolz=s.size();
		}
	}
	
	// IZPIS po vrsticah
	for(i=0;i<vrsticeN;i++){
		t_vrstica="";
		for(j=0;j<stolpciN;j++){
			s = vrstice[i].name[j];
			empty="";
			for(k=0;k<(stolpci[j].max_dolz-s.size());k++) empty+=' ';
			// PORAVNAVA
			if(poravnave[j]=='L')t_vrstica+=s+empty;
			else t_vrstica+=empty+s;
			// DELIM
			if(j+1<stolpciN)t_vrstica+=delim;
		}
		cout << t_vrstica << endl;
	}
	
	return 0;
}