Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ASMx64-2018 Plezalne smeri C++ 100/100OK 13. okt '18 @ 11:33

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 50/50 3,059 MiB 0,013 s OK
#2 50/50 3,207 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (plezalne.cpp):
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
#include <string>
#include <map>
#include <algorithm>
#include <cstring>
using namespace std;


string Csmeri[36] = {"I-", "I", "I+", "II-", "II", "II+", "III-", "III", "III+",
          "IV-", "IV", "IV+", "V-", "V", "V+", "VI-", "VI", "VI+",
           "VII-", "VII", "VII+", "VIII-", "VIII", "VIII+",
          "IX-","IX", "IX+", "X-", "X", "X+", "XI-", "XI", "XI+",
           "XII-", "XII", "XII+"};

struct smer{
  int tez;
  string ime;

  bool operator<(const smer& s2){
    if(tez != s2.tez) return tez < s2.tez;
    return ime < s2.ime;
  }
};
int find(const string &s){
  for(int i = 0; i < 36; ++i){
    if(Csmeri[i] == s)
      return i;
  }
  return -1;
}

int main()
{
  vector<smer> smeri;
  int N;

  int t;
  string s;
  string tt;

  cin >> N;

  smer sm;

  for(int i = 0; i < N; ++i){
    cin >>sm.ime >> tt;
    sm.tez = find(tt);
    smeri.push_back(sm);
  }
  sort(smeri.begin(), smeri.end());

  for(int i = 0; i < N; ++i)
    cout << smeri[i].ime << endl;

  return 0;
}