Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jam-2018 Kvadrat števil Python 3 100/100OK 13. okt '18 @ 11:44

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 10/10 8,668 MiB 0,000 s OK
#2 10/10 8,605 MiB 0,000 s OK
#3 10/10 8,520 MiB 0,000 s OK
#4 10/10 8,535 MiB 0,000 s OK
#5 10/10 8,836 MiB 0,000 s OK
#6 10/10 8,746 MiB 0,000 s OK
#7 10/10 9,324 MiB 0,000 s OK
#8 10/10 9,199 MiB 0,000 s OK
#9 10/10 9,258 MiB 0,000 s OK
#10 10/10 9,211 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (main.py):

N = int(input())

s = []

for i in range(N*N):
  s.append(int(input()))

s.sort(reverse=True);

t = [[0 for i in range(N)] for j in range(N)]

cx = int(N / 2)
cy = int(N / 2)

t[cx][cy] = s[0]

x = cx
y = cy-1
d = 0

def prestavi():
  global x, y, d

  x += 1 if d in [1, 2] else -1
  y += 1 if d < 2 else -1

  if x == cx or y == cy:
    d += 1
    if d == 4:
      y -= 1
      d = 0for i in range(1, N*N):

  t[x][y] = s[i]

  if i < N*N - 1:
    prestavi()
    while x < 0 or y < 0 or x >= N or y >= N:
      prestavi()

for i in range(N):
  for j in range(N):
    print(t[j][i], end=" ")
  print()

'''3
70
72
80
75
70
999
75
69
75


'''