Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
Aquasonic-2018 Kvadrat števil C++ 100/100OK 13. okt '18 @ 12:02

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 10/10 3,180 MiB 0,004 s OK
#2 10/10 3,191 MiB 0,004 s OK
#3 10/10 3,035 MiB 0,000 s OK
#4 10/10 3,043 MiB 0,000 s OK
#5 10/10 3,215 MiB 0,009 s OK
#6 10/10 3,066 MiB 0,000 s OK
#7 10/10 3,320 MiB 0,019 s OK
#8 10/10 3,168 MiB 0,013 s OK
#9 10/10 3,316 MiB 0,025 s OK
#10 10/10 3,324 MiB 0,019 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  vector<int> v;
  for(int i=0;i<n*n;i++)
  {
    int a;
    cin>>a;
    v.push_back(a);
  }
  int mat[101][101];
  sort(v.begin(),v.end());
  reverse(v.begin(),v.end());
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<n;j++)
    {
      mat[i][j]=-1;
    }
  }
  int x=n/2,y=n/2;
  int I=0;
  mat[x][y]=v[I];
  for(int i=1;i<=x;i++)
  {
  I++;
    mat[x+i][y]=v[I];
    I++;
    mat[x-i][y]=v[I];
    I++;
    mat[x][y+i]=v[I];
    I++;
    mat[x][y-i]=v[I];
    for(int j=1;j<=i;j++)
    {

      if(mat[x+i][y+j]==-1){
      I++;
      mat[x+i][y+j]=v[I];
      }
      if(mat[x+i][y-j]==-1)
      {
      I++;
      mat[x+i][y-j]=v[I];
      }
      if(mat[x-i][y+j]==-1){
      I++;
      mat[x-i][y+j]=v[I];
      }
      if(mat[x-i][y-j]==-1)
      {
      I++;
      mat[x-i][y-j]=v[I];
      }
      if(mat[x+j][y+i]==-1){
      I++;
      mat[x+j][y+i]=v[I];
      }
      if(mat[x-j][y+i]==-1)
      {
      I++;
      mat[x-j][y+i]=v[I];
      }
      if(mat[x+j][y-i]==-1){
      I++;
      mat[x+j][y-i]=v[I];
      }
      if(mat[x-j][y-i]==-1)
      {
      I++;
      mat[x-j][y-i]=v[I];
      }

    }

  }
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<n;j++)
    {
      cout<<mat[i][j]<<" ";
    }
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}