Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ASMx64-2018 Fruit Ninja C++ 100/100OK 13. okt '18 @ 13:07

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 11/11 3,125 MiB 0,004 s OK
#2 11/11 3,125 MiB 0,010 s OK
#3 11/11 3,207 MiB 0,000 s OK
#4 11/11 3,145 MiB 0,010 s OK
#5 11/11 3,176 MiB 0,000 s OK
#6 11/11 3,145 MiB 0,004 s OK
#7 11/11 3,238 MiB 0,004 s OK
#8 11/11 3,238 MiB 0,000 s OK
#9 12/12 3,145 MiB 0,010 s OK

Ocenjevani program (fruitPanther.cpp):
#include <iostream>
//#include <fstream>
#include <queue>
#include <vector>
#include <string>
#include <map>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <math.h>
using namespace std;


struct Tocka {
  double x, y;
};

struct Krog {
  double p, q, r;
};

vector<double> solve(Krog krog, double k, double n){
  vector<double> solutions;
  double a = k*k+1;
  double b = 2*k*n - 2*k*krog.q - 2*krog.p;
  double c = krog.p*krog.p + n*n - 2*krog.q*n + krog.q*krog.q - krog.r*krog.r;
  double D = b*b-4*a*c;
  // cout <<" D = " << D << " " << ((-b+sqrt(D))/2/a) << " " << ((-b-sqrt(D))/2/a) << endl;
  if (D<0) return solutions;
  solutions.push_back((-b+sqrt(D))/2/a);
  solutions.push_back((-b-sqrt(D))/2/a);
  return solutions;
}

double razd(double p, double q, Tocka t){
  return sqrt((p-t.x)*(p-t.x) + (q-t.y)*(q-t.y));
}

int main()
{
  Tocka A, B;
  cin >> A.x >> A.y >> B.x >> B.y;
  int N;
  cin >> N;
  Krog krogi[N];
  for (int i=0; i<N; i++) {
    cin >> krogi[i].p >> krogi[i].q >> krogi[i].r;
  }
  int zadetki=0;
  double k, n;
  if (A.x==B.x) {
    for(int i =0; i<N; i++){
      if ((krogi[i].p-krogi[i].r)>A.x || (krogi[i].p+krogi[i].r)<A.x) {
        continue;
      }
      double d1 = razd(krogi[i].p, krogi[i].q, A); double d2 = razd(krogi[i].p, krogi[i].q, B);
      if(d1 == krogi[i].r || d2 == krogi[i].r){
        zadetki++;
        // cout << i << " tocno na kroznici\n";
        continue;
      }
      if (max(d1, d2)>=krogi[i].r && min(d1, d2)<=krogi[i].r){
       // cout << i << "ena ven, druga not\n";
        zadetki++; continue;
      }
      if (d1>krogi[i].r && d2>krogi[i].r){
        if (max(A.y, B.y)>krogi[i].q && min(A.y, B.y)<krogi[i].q) {
         //  cout << i << "obe ven, druga not\n";
          zadetki++;
        }
      }
      if(d1 <= krogi[i].r && d2 <= krogi[i].r){
        zadetki++;
      }
    }
    cout << zadetki << endl;
    return 0;
  }
  else {
    if (A.x>B.x){ //menjaj tocki ce sta zamenjani
      Tocka temp;
      temp.x = A.x; temp.y = A.y;
      A.x=B.x; A.y=B.y;
      B.x=temp.x; B.y=temp.y;
    }
    k=(A.y-B.y)/(A.x-B.x);
    n=A.y-k*A.x;
  }

  for(int i=0; i<N; i++){
    if(razd(krogi[i].p, krogi[i].q, A) <= krogi[i].r && razd(krogi[i].p, krogi[i].q, B) <= krogi[i].r){
      zadetki++;
      continue;
    }
    vector<double> resitve = solve(krogi[i], k, n);
    for(int j=0; j<(int)resitve.size(); j++){
      //cout << i << ": " << krogi[i].p << " " << krogi[i].q << "\t" << resitve[j] << endl;
      if (resitve[j]>=A.x && resitve[j]<=B.x) { zadetki++; break;}
    }
  }
  cout << zadetki << endl;
  return 0;
}